Back to news archive

Majoritetsägare av MVV Holding

H&D Wireless har förvärvat majoriteten i MVV Holding

HDW är nu majoritetsägare av MVV Holding med 52.85%. MVV har långt track record inom verkstadsindustrin och har ackumulerat omsatt över 850MSEK. Från och med Q2 2019 kommer MVV Holding att inkluderas i H&D Wireless koncernredovisning.

Read full Press Release