Back to news archive

Avsiktsförklaring

Avsiktsförklaring från strategisk partner överstigande 80MSEK

Ledningen för H&D Wireless har sedan november 2018 fört diskussioner med flera potentiella företag och investerare. Detta har nu lett till att bolaget har erhållit ett förslag till MoU, Memorandum of Understanding, från ett stort internationellt företag med säte i Kina som vill adressera den kinesiska marknaden genom ett Joint Venture (JV) med H&D Wireless. Avtalets värde är uppskattat till över 80 MSEK innan licensintäkter beroende på vilka produkter som initialt inkluderas. Då den kinesiska marknaden är mycket stor förväntar bolaget betydande licensintäkter från den kinesiska marknaden i framtiden.

“Att vi nu ser konkret intresse för H&D Wireless från investerare och industriella spelare, både från Sverige och utomlands, visar tydligt att vi har en unik produkt på mångmiljardmarknad för Industry 4.0 och Smart Factory framöver. Vi välkomnar strategiska samarbeten och förstärkning av vår organisation och finansiella status såväl på kort som på lång sikt. Detta är ett genombrott för att ta en stark position på en väldigt intressant marknad”, säger Pär Bergsten

Läs hela pressreleasen