Back to news archive

Erbjudande till aktieägarna i MVV Holding

HDW lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till innehavarna av aktier i MVV Holding.

Nasdaq First North-listade H&D Wireless Holding Sweden AB ( ”HDW”) lämnar härmed ett offentligt uppköpserbjudande till innehavarna av aktier (”Aktierna”) med ISIN-kod SE0009889405 i MVV Holding AB (”MVV”). Aktierna är upptagna till handel på New Growth Market (”NGM”).

”Jag är mycket glad att vi nu kan fortskrida med de planer som vi har för förvärvet. Som meddelat tidigare ser vi flera synergier mellan företagen och vi får nu möjlighet att skapa nya affärer där respektive produkter integreras. Vi välkomnar också den kompetens som finns inom MVV”, säger Pär Bergsten grundare och VD av H&D Wireless.

Läs hela pressreleasen