Back to news archive

Keolis signerar leveransgodkännande

Keolis leveransgodkänner GEPS på första depåerna.

H&D Wireless har nu framgångsrikt slutfört installationen av RTLS realtidspositioneringslösningen, GEPS® for Yard Management, på depåerna Hornsberg och Bromma. Nu har Keolis signerat leveransgodkännandet och den kommersiella driften kan därför starta.

Avtalet för Hornsbergsdepån är på två år och motsvarar ett kontraktsvärde om 1,2 MSEK. I det ingångna avtalet har Keolis utställt en avsiktsförklaring att utöka kontraktet till alla fem depåer i Stockholmsområdet efter utvärdering.

“Vi har stora förväntningar på H&D Wireless lösning och personalen på Hornsbergs depå kan redan se klara förbättringar i sina processer efter att de fått tillgång till GEPS®. ” säger Jan Kilström, VD Keolis Sverige AB.

Läs hela pressreleasen

Read Press Release