Back to news archive

GEPS för den kinesiska marknaden

H&D Wireless: Uppdatering om tidigare kommunicerat MoU med kinesisk part och GEPS på den kinesiska marknaden.

Bolaget har sedan i november 2018 haft diskussioner med kinesiska företag och investerare om planerna på att införa GEPS på den kinesiska marknaden. Den kinesiska marknaden för IoT är nu största i världen och översteg 2018 1 biljon USD. Samtidigt har staten och stora bolag uttalat en strategi för att digitalisera och modernisera verkstadsindustrin, vilket skapar och öppnar upp stora behov för utländska partners och nya möjligheter för GEPS®.

Status i spåret om en exklusiv licens är att bolaget erhöll ett förslag till MoU (Memorandum of Understanding) i april. Diskussioner pågår sedan dess även med en viss fördröjning över sommaren men är nu på väg att ta ny fart igen. Ett möte i Stockholm har skett i augusti, då det kinesiska bolaget varit på besök hos HDW för andra gången, med positiv feedback, och nu räknar med att komma med ett uppdaterat förslag inom 1-2 månader.

Status i spåret med att etablera HDW verksamhet i Kina är att ett samarbete diskuteras med en partner för en av regionerna. Partnern har redan identifierat ett starkt kundbehov och intresse hos ett tiotal bolag där GEPS kan tillföra värde och ett flertal besök har skett mellan bolaget både i Sverige och i Kina. En fabrik på ca 200 000m2 hos en slutkund har också besökts ett flertal gånger och en större offert har utarbetats av HDW under våren och presenterats för slutkunden. Den feedback som bolaget har fått denna vecka är att man är positiva till offerten och en fortsättning är att vänta inom kort eftersom behovet hos slutkunden är att de måste börja installera under 2019.

Läs hela pressreleasen