Back to news archive

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kommuniké från extra bolagsstämma.

Tidigare utlyst extra bolagsstämma för Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) hölls i bolagets lokaler i dag den 21 oktober 2019. Totalt var 51,79% av bolagets röster närvarande.

Följande är en sammanfattning av vad som beslutades:

  • Bolagsstämman fastställde beslut i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier.
  • Bolagsstämman fastställde beslut i enlighet med styrelsens förslag, att öka bolagets aktiekapital med högst 1 748 182,95 kronor genom nyemission av högst 34 963 659 aktier. Genom emissionen kan bolaget komma att tillföras totalt högst 52,4 MSEK.

Läs hela pressreleasen