Back to news archive

Tilläggsorder från Keolis

H&D Wireless erhåller tilläggsorder från Keolis.

H&D Wireless har tidigare kommunicerat om order från bussoperatören Keolis som har installerat Bolagets RTLS realtidspositioneringslösning, GEPS® for Yard Management, på depåerna Hornsberg och Bromma. Detta för att effektivisera sitt flöde och underlätta planering av underhåll och reparation samt spara arbetstid åt personalen. Den nya ordern gäller installation av GEPS positioneringssystem i den delen av Hornsbergsdepån som brann ned i december 2018 och som nu har byggts upp igen. Ordern om drygt 0,1MSEK är även strategiskt viktig då den validerar effektiviseringen ytterligare genom GEPS® for Yard Management.

Att vi kunde övervaka de bussar som stod i Bromma och dirigera mellan Hornsberg och Bromma med hjälp av GEPS© for Yard Management har varit till stor nytta för det dagliga arbetet och undanröjt mycket osäkerhet och felaktiga beslut under året. Det har helt enkelt höjd kvaliteten på vårt arbete” säger Mikael Svensson, chef för bussoperatören Keolis Stockholmsdepåer.

Läs hela pressreleasen