Back to news archive

H&D Wireless företrädesemission har övertecknats till 236%

H&D Wireless företrädesemission har rejält övertecknats till 236% av emissionsbeloppet och kommer tillföra H&D Wireless cirka 23 MSEK före emissionskostnader!

Läs Pressmeddelande <click>