Back to news archive

Corfind intervjuar H&D Wireless VD Pär Bergsten

Corfind intervjuar H&D Wireless VD Pär Bergsten

H&D Wireless AB, listat på Nasdaq First North Growth Market, VD Pär Bergsten intervjuas om det gångna året och framtiden.

I intervjun som kommer ut 11:15 idag (15 dec. 2020)  ger Pär Bergsten en kort summering av 2020, uppdatering kring
pågående projekt och ramavtalet med Volvo. Hur pandemin inneburit både svårigheter och unika möjligheter. “Många företag som tidigare skjutit på digitaliseringsarbetet har nu insett vikten av att ställa om företagens arbetsprocesser och där är H&D Wirelsess väl positionerade i att möta deras högt
ställda krav”, berättar Pär Bergsten.

Intervjun i korthet:
Summering av 2020
Möjligheter/utmaningar med pandemin
H&D Wireless erbjudande och marknadsposition
Pågående projekt
Ramavtalet med Volvo
Framtidsutsikter 2021
Se intervjun här

YouTube