Back to news archive

H&D Wireless erhåller uppföljningsorder från Avnet Integrated för IoT-moduler för 0,5MSEK

H&D Wireless erhåller uppföljningsorder från Avnet Integrated för IoT-moduler för 0,5MSEK

Nasdaq First North noterade H&D Wireless AB får en tilläggsorder från Avnet Integrated, en ledande global leverantör av teknik för utveckling och tillverkning, vilket är en affärsenhet inom Avnet Inc. (Nasdaq: AVT). Ordern rör den trådlösa modulen SPB432 och kontraktsvärdet är cirka 500KSEK.

I juni 2020 rapporterade bolaget om ett större avtal med Avnet på totalt 3MSEK och att samarbetet som startade redan 2012 nu intensifieras, vilket senaste ordern är ett exempel på. Slutkunden använder SPB432 i en bärbar terminal för industri samt handel för lagerkontroll och beställning och täcker ett årsbehov.

Avnet Integrated Solutions har sedan 2012 erbjudit H&D Wireless ABs produktportfölj för RF moduler till europeiska kunder med fokus på IoT för smarta hem, Industri 4.0 och trådlös multimedia som strömmande video och ljud eller trådlösa gateways. H&D Wireless trådlösa moduler är i världsklass när det gäller strömförbrukning, storlek, kostnad och stöd för både Wi-Fi och Bluetooth för inbyggda IoT-program. Ett framväxande segment för dessa moduler är kollektivtrafik samt inbyggda industridatorer.

Marknaden för trådlösa moduler beräknas växa till 25 miljarder enheter fram till 2025 enligt ABI Research. Av dessa enheter förväntas 20 miljarder vara kortdistans-IoT-applikationer, enligt en Ericsson Mobility-rapport 2019, med en årlig tillväxttakt på 13 procent.

Pressmeddelande

#Connectivity #IoT #Communication

Read more about Accelerate© IoT Modules from H&D Wireless

Products