Back to news archive

H&D Wireless första beställning av Casat4.0 från Volvo AB

H&D Wireless första beställning av Casat4.0 från Volvo AB

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har för sitt produktområde Casat erhållit första beställningen mot det ramavtal med Volvo AB bolaget rapporterade om i november 2020. H&D Wireless erhöll Casat genom uppköpet av MVV våren 2019 som under många år utvecklat och optimerat Casat åt bland annat Volvo och Parker. Nu har H&D Wireless AB under detta år infört och testat Casat4.0 i Volvo Pentas fabrik i Vara.

Casat är ett så kallat MES-system, Manufacturing Execution System. Casat är alltså ett mjukvaruverktyg som används för produktionsberedning samt digitala instruktioner till operatörerna vid tillverkning av företrädesvis mekaniska maskiner med mycket manuella steg eller en kombination av manuella steg och robotar sk. Cobots. Casat är mer än ett MES system genom högre integration mot beredningssystem och verktyg samt bättre spårbarhet av tillverkade enheter. Hos Volvo så har Casat3.0 används vid tillverkning av båtmotorer hos Volvo Penta och nu är man efter lång testning redo att ta in nästa generations Casat, dvs Casat4.0. Projektet har pågått sedan november 2020 och man planerar att gå över till den nya generationen under oktober 2021.

Avtalet som ingicks 2020 är ett ramavtal där avrop göras med separata kvartalsbeställningar. Antal användare av Casat 4.0 är planerat att öka på Volvo och totala intäkten av affären är stigande. Intäkten från affären uppskattas för H&D Wireless till 4-5MSEK över en 3 års period eftersom avtalet gäller 2021 – 2023. Värdet på denna beställning är drygt 200ksek och stigande framöver.

Läs pressmeddelande 

Läs mer om Casat 

#Casat #IIoT #MES #Industry4.0