Back to news archive

Ny order från Avnet Europe för IoT-moduler för 1,1MSEK

H&D Wireless erhåller ny order från Avnet Europe för IoT-moduler för 1,1MSEK

Nasdaq First North noterade H&D Wireless AB får en order från Avnet Europe BV, en ledande global leverantör av teknik för utveckling och tillverkning, vilket är en affärsenhet inom Avnet Inc. (Nasdaq: AVT). Ordern rör den trådlösa modulen SPB432 och kontraktsvärdet är cirka 1,1 MSEK.

Slutkunden, som är en europeisk tillverkare, använder SPB432 i en bärbar terminal för industri och logistik samt handel för lagerkontroll och beställning vilket har haft en kraftig ökning och man höjer nu volymerna för 2021 och 2022.

Avnet Integrated Solutions har sedan 2012 erbjudit H&D Wireless produktportfölj för RF moduler till europeiska kunder med fokus på IoT för smarta hem, Industri 4.0 och trådlös multimedia som strömmande video och ljud eller trådlösa gateways. H&D Wireless trådlösa moduler är i världsklass när det gäller strömförbrukning, storlek, kostnad och stöd för både Wi-Fi och Bluetooth för inbyggda IoT-program. Ett framväxande segment för dessa moduler är kollektivtrafik samt inbyggda industridatorer.

Marknaden för trådlösa moduler beräknas växa till 25 miljarder enheter fram till 2025 enligt ABI Research. Av dessa enheter förväntas 20 miljarder vara kortdistans-IoT-applikationer, enligt en Ericsson Mobility-rapport 2019, med en årlig tillväxttakt på 13 procent.

Pressmeddelande 

Read more:
H&D Wireless Connectivity 

SPB432