Back to news archive

Volvo AB utökar hos H&D Wireless

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har för sitt produktområde Casat erhållit en order från Volvo AB på Extended Business Support för 2022. Ordervärdet är ca 0,15 MSEK.

H&D Wireless AB har fått i uppdrag av IT-avdelningen inom Volvo AB att utöka supporten, inom gällande ramavtal, för MES systemet Casat som används för produktionsberedning och digitala instruktioner av Volvo Penta.

Casat är ett så kallat MES-system, Manufacturing Execution System. Casat är alltså ett mjukvaruverktyg som används för produktionsberedning samt digitala instruktioner till operatörerna vid tillverkning av företrädesvis mekaniska maskiner med mycket manuella steg eller en kombination av manuella steg och robotar sk. Cobots. Casat är mer än ett MES system genom högre integration mot beredningssystem och verktyg samt bättre spårbarhet av tillverkade enheter. Hos Volvo så används Casat4.0 vid tillverkning av båtmotorer hos Volvo Penta i fabriken i Vara-fabriken och har varit i drift sedan november 2021 och ökar man nu produktionen.

Leveransen av den utökade supporten kommer att ske under 2022 och påverka kassaflödet positivt under perioden.

Pressmeddelande

Läs mer om Casat: https://www.hd-wireless.com/products/casat/