Back to news archive

H&D Wireless får genombrottsorder på GEPS från AstraZeneca AB

H&D Wireless får genombrottsorder på GEPS från AstraZeneca AB

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har till sitt produktområde GEPS erhållit en order från AstraZenca AB på installationsprojekt samt 12 månaders kommersiell tjänst och drift av GEPS™ for Industry. Ordervärdet är cirka 1,1MSEK och betraktas som ett genombrott för GEPS då det är den första beställningen för kommersiell drift i löpande produktion till Läkemedelsindustrin.

En analys och förstudie med GEPS™ for Industry – Asset management har genomförts under 2021 – 2022 på lastbärarna vid ut- och inlastningsområdet samt genom hela tillverkningsprocessen för en kritisk medicintillverkning hos fabriken i Södertälje. Asset management delen av GEPS kommer analysera lastbärarstatus och dess förflyttningar vilket görs med tjänst baserad på egenutvecklad radioteknik för RTLS och Edge AI, GEPS Vision AI. Denna noggranna förstudie och gedigna förarbete går nu över i pilotprojekt samt kommersiell drift där man planerar att kunna öka tillverkningstakten med över 300% under året bland annat genom förbättrad effektivitet och kvalitetssäkring som GEPS™ bidrar med.

H&D Wireless egenutvecklade lösning GEPS™ for Industry (Griffin Enterprise Positioning Services) möjliggör en högre grad av visualisering och automatisering för tillverkande företags logistikflöde. Systemet digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, flaskhalsar inom produktionen, nyttjandegrad av resurser och oväntade maskinavbrott genom radiopositionering och artificiell intelligens (AI). Ambitionen är att sänka kostnader för tillverkning, minska ledtider och kapitalbindning. GEPS™ for Industry har idag fem deltjänster för Asset managementFleet management, Production Logistics samt External Logistics.

Det är mycket spännande att vi nu expanderar från last- och personbilstillverkning till medicintillverkning och dessutom hos ytterligare ett internationellt bolag med flera fabriker och där man redan har mycket erfarenhet av automation” Pär Bergsten, VD och grundare H&D Wireless.

Ordervärdet är cirka 1,1MSEK och strategiskt intressant eftersom det är ett kommersiella genombrott inom läkemedelsindustrin samt att det öppnar upp för expansion både med fler tjänster och på fler områden inom denna fabrik men även övriga fabriker koncernen har runt om i världen. Det potentiella värdet för dessa tjänster uppskattas till mer än 5-faldigas per fabrik.

Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:00 CET den 22 september 2022.

Pressmeddelande