Back to news archive

AVNET EUROPE BESTÄLLER IOT-PROJEKT FÖR 1,3MSEK AV H&D WIRELESS

Avnet Europe beställer IoT-projekt för 1,3MSEK av H&D Wireless

Nasdaq First North Growth Market noterade H&D Wireless AB har erhållit en order från Avnet Europe BV, en ledande global leverantör av teknik för utveckling och tillverkning, vilket är en affärsenhet inom Avnet Inc. (Nasdaq: AVT). Ordern rör ett gemensamt IoT projekt och är den första del av IoT utveckling i det avtalspaket bolaget kommunicerat den 21 juni 2022. Ordervärdet är cirka 1,3 MSEK.

Bolagets produkter och tjänster inom trådlös kommunikation samt IoT är målet för det samarbetet som avtalspaketet gäller som signerats 21 juni 2022. H&D Wireless produktportfölj består av moduler, IoT enheter och mjukvara i världsklass till kunder med fokus på IoT, Industri 4.0 och trådlös multimedia.

Avnet Europe BV distribuerar elektroniska komponenter och lösningar inklusive programvara för IoT-applikationer. Avnet Inc som är moderbolaget och huvudbolag i koncernen som omsatte cirka 190 Miljarder SEK i 2021. H&D Wireless kommer i strategiskt viktiga IoT projektet göra anpassningar av Griffin IoT molntjänst för kommunikation med Avnets molntjänst IoT Connect varefter en gemensam marknadsföring och försäljning planeras att genomföras med start i Q4-2022.

Marknaden för trådlösa moduler beräknas växa till 25 miljarder enheter fram till 2025 enligt ABI Research. Av dessa enheter förväntas 20 miljarder vara kortdistans-IoT-applikationer, enligt en Ericsson Mobility-rapport 2019, med en årlig tillväxttakt på 13 procent. H&D Wireless orderbok för IoT har vuxit med över 300% från 2021 till 2022.

Det totala värdet av det samarbetsavtal som signerat uppskattas till högre än 300M-500Msek över en period av 5 år enligt estimat i försäljning för bolaget. Den nu erhållna ordern på 1,3MSEK beräknas levereras under Q4 2022 och ge ett positivt kassaflöde under perioden.

Pressmeddelande <click> 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pär Bergsten,

VD och koncernchef, H&D Wireless

Växel +46-8-55118460

Email: investors@hd-wireless.se