Back to news archive

Congatec väljer IoT-modul från H&D Wireless

Congatec väljer IoT-modul från H&D Wireless
Nasdaq First North Growth Market noterade H&D Wireless AB har erhållit en första produktionsorder från Congatec GmbH, den ledande europeiska leverantören av Industridatorer. Ordervärdet är cirka 400kSEK.

Congatec GmbH med huvudkontor i Deggendorf i Tyskland är har högst marknadsandel på den snabbt växande marknaden för inbyggda datorer inom industrin (Computer-on-Modules, COMs).

Congatec har utvärderat H&D Wireless produkter sedan 2017 och efter en lång kvalificeringsprocess har man alltså valt H&D Wireless som leverantör för några av de nya projekt som sätts i produktion under året och beräknas öka till full volym under 2024.

H&D Wireless produktportfölj består av moduler, IoT enheter och mjukvara i världsklass till kunder med fokus på IoT, Industri 4.0 och trådlös multimedia. Marknaden för trådlösa moduler beräknas växa till 25 miljarder enheter fram till 2025 enligt ABI Research. Av dessa enheter förväntas 20 miljarder vara kortdistans-IoT-applikationer, enligt en Ericsson Mobility-rapport 2019, med en årlig tillväxttakt på 13 procent. H&D Wireless orderbok för IoT växer betydligt snabbare än marknaden och har vuxit med över 300% från 2021 till 2022.

Det totala värdet för H&D Wireless av de projekt som samarbetet med Congatec beräknas leda till uppskattas till högre än 20M-40Msek över en period av 5 år enligt ett konservativt estimat i försäljning för bolaget. Den nu erhållna initiala ordern på 0,4MSEK beräknas levereras under Q1 2024 och ge ett positivt kassaflöde under perioden.

#Connectivity #IoT #Multimedia #WiFi #Bluetooth #Industry4.0 #COM #partner

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pär Bergsten,
VD och koncernchef, H&D Wireless
Växel +46-8-55118460
Email: investors@hd-wireless.se Web: www.hd-wireless.com