Back to news archive

H&D Wireless får genombrottsorder från Instagrid värd 7,6MSEK

H&D Wireless får genombrottsorder från Instagrid värd 7,6MSEK

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB har erhållit en första produktionsorder från Instagrid GmbH. Detta är första beställningen baserat på det ramavtal som rapporterades i PM 2024-04-02. Ordervärdet är ca 7,6 MSEK.

Instagrid GmbH har, som rapporterats, valt H&D Wireless som exklusiv ODM-partner för volymleveranser av en trådlös IoT enhet. Uppdraget kommer att utföras av produktlinjen Griffin IoT inom H&D Wireless Connectivity AB. Avnet-Silica är utsedd som distributör genom avtalet.

Leveranserna som denna order gäller för är perioden Q3-24 till Q1-25 och kommer bidra positivt till kassaflödet.