Back to news archive

AstraZeneca AB slutgodkänner GEPS för driftstart

AstraZeneca AB slutgodkänner GEPS för driftstart

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har erhållit ett formellt kundgodkännande från AstraZenca AB för start av kommersiell tjänst och drift av GEPS™ for Industry. Beställning av projekt och drift kom i september 2022, se PM, med en utökningsbeställning i januari 2023 och har varit under installation och driftsättning sedan dess med ett begränsat godkännande sedan hösten 2023 och nu slutgiltigt godkännande av projekt och driftstart för kommersiell drift i löpande produktion, vilket är bolagets första leverans till Läkemedelsindustrin.

H&D Wireless egenutvecklade lösning GEPS™ for Industry (Griffin Enterprise Positioning Services) möjliggör en högre grad av visualisering och automatisering för tillverkande företags logistikflöde. Systemet digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, flaskhalsar inom produktionen, nyttjandegrad av resurser och oväntade maskinavbrott genom radiopositionering och artificiell intelligens (AI). Ambitionen är att sänka kostnader för tillverkning, minska ledtider och kapitalbindning. GEPS™ for Industry har idag fem deltjänster för Asset managementFleet management, Production Logistics samt Supply chain management.

Det är mycket spännande att vi har expanderat från last- och personbilstillverkning till medicintillverkning och dessutom hos ytterligare ett internationellt bolag med flera fabriker och där man redan har mycket erfarenhet av automation” Pär Bergsten, VD och grundare H&D Wireless.

Totala värdet av projekt och tjänsten GEPS™ Asset Management för Astrazeneca är cirka 1,5MSEK med ett 24 månaders SLA och strategiskt intressant eftersom den innebär ett kommersiellt genombrott inom läkemedelsindustrin för GEPS™. Det öppnar upp för expansion både med fler tjänster och på fler områden inom denna fabrik men även övriga fabriker koncernen har runt om i världen. Projektet har tagit ca 1 år längre än planerat att genomföra, men att det nu är slutgiltigt godkänt har därför ett stort signalvärde för potentiella nya kunder inom segmentet. Det potentiella värdet för dessa tjänster uppskattas till mer än 5-7-faldigas per fabrik.

Pressmeddelande