Back to news archive

Trixell beställer utvecklingstjänster av H&D Wireless inför produktionsstart

Trixell beställer utvecklingstjänster av H&D Wireless inför produktionsstart

Nasdaq First North Growth Market noterade H&D Wireless AB har valts av Trixell att säkerställa en sista prestandaoptimering från bolaget inför produktionsstart. Trixell, är den ledande leverantören i världen av digitala röntgendetektorer. ordervärdet är cirka 100KSEK.   

Trixell är ett joint-venture mellan Thales, Philips Healthcare och Siemens Healthcare, som var och en är bland de 5 bästa företagen på marknaden för medicinsk bildbehandling i sig.

Som #1 global leverantör av digitala detektorer i storformat för allmän radiografi, genomlysning och kardiovaskulär är Trixell en välkänd medlem av den högteknologiska medicinska bildindustrin.

Trixell har sedan tidigare valt H&D Wireless som leverantör vilket bolaget rapporterat i PM 2023-05-23 varefter man beställt både mjukvaruoptimering samt globala certifieringstjänster från bolaget.

Det totala värdet för H&D Wireless av de projekt som samarbetet med Trixell beräknas leda till uppskattas till högre än 6-10 MSEK över en period av 5 år enligt ett konservativt estimat i försäljning för bolaget. Den nu erhållna ordern på 100KSEK är för att göra det som uppskattas bli den sista ingenjörsinsatsen varefter man planera att starta volymproduktion i Q4 2024.

2024-06-24

Pressmeddelande