Back to news archive

Avnet beställer IoT-moduler för 1,8MSEK av H&D Wireless

Avnet beställer IoT-moduler för 1,8MSEK av H&D Wireless

Nasdaq First North Growth Market noterade H&D Wireless AB har erhållit en order från Avnet Europe BV, en ledande global leverantör av teknik för utveckling och tillverkning, vilket är en affärsenhet inom Avnet Inc. (Nasdaq: AVT). Ordern rör den trådlösa modulen SPB432 och kontraktsvärdet är cirka 1,8MSEK.

Slutkunden, som är en europeisk tillverkare, använder SPB432 i en bärbar terminal för industri och logistik samt handel för lagerkontroll. I juni 2022 ingick bolaget ett större samarbetsavtal med Avnet, se PM 2022-06-21

Denna order beräknas påverka kassaflödet positivt under andra hälften av 2024 samt H1 2025 och är en del av den löpande produktionen hos slutkunden, och uppskattas till 15-20Msek för kommande 5 årsperioden.

2024-07-01
Pressemeddelande