Invest with H&D Wireless

H&D Wireless presenterar sitt första förvärv.

Nasdaq First North-listade H&D Wireless har köpt motsvarande 52,85% av aktierna i MVV Holding AB från KUREN AB för ca 4.1MSEK. MVV Holding AB säljer produkter och tjänster inom fordonsindustrin där bolagens erbjudanden kompletterar varandra väl och förväntas ge goda synergier. MVV Holding AB redovisar en försäljning på 39MSEK 2018.  Övriga aktieägare i MVV Holding AB kommer att erbjudas samma villkor. Betalning sker med utgivande av nya aktier i H&D Wireless Sweden Holding AB (publ) genom en s.k. apportemission, vilket förväntas innebära en utspädning på 6,7%.

Pressmeddelande (PDF)

2019-03-28T07:12:41+00:00