Back to news archive

Ett första förvärv

H&D Wireless presenterar sitt första förvärv. 

Nasdaq First North-listade H&D Wireless har köpt motsvarande 52,85% av aktierna i MVV Holding AB från KUREN AB för ca 4.1MSEK. MVV Holding AB säljer produkter och tjänster inom fordonsindustrin där bolagens erbjudanden kompletterar varandra väl och förväntas ge goda synergier. MVV Holding AB redovisar en försäljning på 39MSEK 2018. Övriga aktieägare i MVV Holding AB kommer att erbjudas samma villkor. Betalning sker med utgivande av nya aktier i H&D Wireless Sweden Holding AB (publ) genom en s.k. apportemission, vilket förväntas innebära en utspädning på 6,7%.

MVV grundades 1990 och har sedan starten levererat kvalificerade produkter och tjänster inom i första hand effektiva industrialiseringsprocesser. Bolaget är en nischad leverantör med fokus på globala kunder, i första hand verksamma inom automotive. Bland bolagets kunder kan nämnas Volvo AB, Volvo Car Corporation AB, Parker Hannifin AB, Borg Warner AB och Nevs AB.

Read full Press Release