October

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kommuniké från extra bolagsstämma. Tidigare utlyst extra bolagsstämma för Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) hölls i bolagets lokaler i dag den 21 oktober 2019. Totalt var 51,79% av bolagets röster närvarande. Följande är en sammanfattning av vad som beslutades: Bolagsstämman fastställde beslut i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av gränserna för […]

Kvartalsrapport 3 2019

H&D Wireless presenterar kvartalsrapport 3 2019. H&D Wireless har under kvartalet konstaterat att bolaget är långt framskridet i utvärderingarna hos de ledande verkstadsbolagen, framhållet av att bl.a. kunderna inom fordonsindustrin själva säger att H&D Wireless lösning ligger minst ett år före konkurrenter. Kvartal 3 är det säsongsmässigt svagaste kvartalet på året med semesterperioden som kraftigt […]

Scania Technology Day

H&D Wireless presents the latest Raven IoT sensor  Box827 at Scania Technology Day. Scania Production & Logistics (P&L) organization arrange a yearly event called P&L Technology Day, which is an event where P&L gather people from all over Scanias global production organization for a one day seminar filled with lectures and workshops. The idea behind the […]

Nytt avtal med Scania

Scania väljer H&D Wireless IoT sensor för övervakning av lyftverktyg H&D Wireless AB, har tillsammans med Scania ingått ett 12 månaders avtal för IoT tjänster. Sen juni 2017 har H&D Wireless en installerad pilot på Scania Smart Factory där nya system för digitalisering av fabriken testas. Nu går samarbetet in i en ny fas då […]

September

Ny medlem i SynerLeap

H&D Wireless ny medlem i ABB SynerLeap. SynerLeaps mål är att hjälpa innovationsbolag att påskynda och expandera på en global marknad tillsammans med ABB. Samarbetet ger tillgång till ABB: s nätverk, klienter och teknik. SynerLeap startade med fokus på Sverige, expanderade till Norden och är nu också öppet för företag från hela världen. Huvudkontoret ligger […]

Svenska Monteringspriset 2017

Jesper Broberg, Produktchef för Casat™ på MVV IT, har blivit intervjuad i Vara Småstad Magasin. Tillsammans med Volvo Penta vann MVV IT (nu ett H&D Wireless AB bolag) svenska Monteringspriset 2017 för Casat 4.0. Nu släpps den på marknaden och i samband med detta rekryteras nu en säljare. Läs mer här: http://media.markbladet.se/pdf/vara_smastad/2019/nr4/mobile/index.html#p=12  

Extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma i Hightech & Development Wireless Sweden Holding AB. Aktieägarna i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ), 559077-0714, kallas till extra bolagsstämma den 21 oktober 2019 kl. 9.30 i bolagets lokaler i Kista Science Tower C4 med adress Färögatan 33 i Stockholm. Den som önskar delta på bolagsstämman ska; dels […]

Förslag till Företrädesemission

H&D Wireless föreslår företrädesemission om cirka 52,4 MSEK samt tidigarelägger delårsrapporten för Q3. Styrelsen i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) (”H&D Wireless” eller ”Bolaget”) föreslår att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 34 963 659 aktier, vilket vid full teckning i emissionen skulle inbringa en total emissionslikvid om […]

Resultat av det publika budet

Det publika budet av MVV Holding AB har accepterats av aktieägare representerande 91,07% av det totala aktiekapitalet i MVV Holding AB och 91,78% av rösterna. Nasdaq First North-listande H&D Wireless AB, pressmeddelade den 19 juli 2019 om ett offentligt uppköpserbjudande till innehavarna av aktier i MVV Holding AB, med ISIN-kod SE0001999434 för A-aktien och SE0001999442 […]

Presentation på Aktiedagen

 H&D Wireless AB presenterar på Aktiedagen i Stockholm. Aktiedagen äger rum på Operaterassen i Stockholm på tisdag 10 september. H&D Wireless kommer finnas tillgängliga under hela dagen och en företagspresentation kommer att hållas kl. 17.50 av Pär Bergsten grundare och VD av H&D Wireless, där han tar upp den senaste utvecklingen i bolaget och vilka […]