June

AstraZeneca AB slutgodkänner GEPS för driftstart

AstraZeneca AB slutgodkänner GEPS för driftstart Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har erhållit ett formellt kundgodkännande från AstraZenca AB för start av kommersiell tjänst och drift av GEPS™ for Industry. Beställning av projekt och drift kom i september 2022, se PM, med en utökningsbeställning i januari 2023 och har varit under installation och driftsättning […]

Volvo Cars ökar affären på GEPS™ från H&D Wireless

Volvo Cars ökar affären på GEPS™ från H&D Wireless Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har till sitt produktområde GEPS™ erhållit en tilläggsorder från Volvo Personvagnar AB för en fördubbling av antalet fordon baserat på det SLA som finns för 36 månaders tjänst och drift av GEPS™ for Industry vilket beställdes i januari 2022. Ordervärdet är […]

Avnet beställer IoT-moduler för 250KSEK av H&D Wireless

Avnet beställer IoT-moduler för 250KSEK av H&D Wireless Nasdaq First North Growth Market noterade H&D Wireless AB har erhållit en order från Avnet Europe BV, en ledande global leverantör av teknik för utveckling och tillverkning, vilket är en affärsenhet inom Avnet Inc. (Nasdaq: AVT). Ordern rör den trådlösa modulen SPB432 och kontraktsvärdet är cirka 250SEK. Slutkunden, som är […]

May

H&D Wireless får genombrottsorder från Instagrid värd 7,6MSEK

H&D Wireless får genombrottsorder från Instagrid värd 7,6MSEK Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB har erhållit en första produktionsorder från Instagrid GmbH. Detta är första beställningen baserat på det ramavtal som rapporterades i PM 2024-04-02. Ordervärdet är ca 7,6 MSEK. Instagrid GmbH har, som rapporterats, valt H&D Wireless som exklusiv ODM-partner för volymleveranser av […]

April

Avnet Europe beställer IoT-moduler för 1,2MSEK av H&D Wireless

Avnet Europe beställer IoT-moduler för 1,2MSEK av H&D Wireless Nasdaq First North Growth Market noterade H&D Wireless AB har erhållit en order från Avnet Europe BV, en ledande global leverantör av teknik för utveckling och tillverkning, vilket är en affärsenhet inom Avnet Inc. (Nasdaq: AVT). Ordern rör den trådlösa modulen SPB432 och kontraktsvärdet är cirka 1,2MSEK. Slutkunden, som […]

H&D Wireless at Embedded World 9-11 April 2024

Join H&D Wireless at the Embedded World  in Nürnberg, Germany 9-11 April  2024.  H&D Wireless  product portfolio of  RF-Modules and Raven IoT Sensor Box827 for Condition Based and Predictive Maintenance is on display at Avnet Silica Show area in Hall 3A booth 111. Please contact carl.elgh@hd-wireless.se +46733941400 for private meetings and product introductions. The world […]

Genombrottsaffär! – Instagrid signerar ramavtal med H&D Wireless värt 20Msek

Genombrottsaffär! Instagrid signerar ramavtal med H&D Wireless värt 20Msek Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB har signerat ett 3-årigt ramavtal med Instagrid GmbH där man väljer H&D Wireless som exklusiv ODM-partner för volymleveranser av en trådlös IoT enhet. IoT enheten är integrerad i en nyckelprodukt hos Instagrid med planerad livslängd på över 3 […]

Avnet Europe beställer IoT-moduler för 0,3MSEK av H&D Wireless

Avnet Europe beställer IoT-moduler för 0,3MSEK av H&D Wireless Nasdaq First North Growth Market noterade H&D Wireless AB har erhållit en order från Avnet Europe BV, en ledande global leverantör av teknik för utveckling och tillverkning, vilket är en affärsenhet inom Avnet Inc. (Nasdaq: AVT). Ordern rör den trådlösa modulen SPB432 och kontraktsvärdet är cirka […]

March

Atlas Copco beställer IoT moduler för 2,2 MSEK

Atlas Copco beställer IoT moduler för 2,2 MSEK Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB har erhållit en volymorder från Atlas Copco (OMX Stockholm Large Cap) som använder en trådlös modul från bolaget i sin produkt. Modulen är en del av det 10-åriga ramavtal som bolaget rapporterade om den 15 maj 2022.  Ordervärdet är […]

Instagrid beställer ingenjörstjänster för 1,3Msek av H&D Wireless

Instagrid beställer ingenjörstjänster för 1,3Msek av H&D Wireless Nasdaq First North Growth Market noterade H&D Wireless AB har erhållit en order för produktionsförberedelser från Instagrid GmbH, en ledande global leverantör av bärbara kraftsystem. Ordern rör tjänster för förberedelser av produktionsstart. Ordervärdet är cirka 1,3MSEK H&D Wireless sedan tidigare fått uppdraget från Instagrid GmbH, vilket rapporterades […]