December

Tilläggsorder från Scania

Scania beställer uppgradering och drift till Smart Factory. H&D Wireless AB, har fått en tilläggsorder från Scania Smart Factory på 0,2MSEK. Scania köper nya lösningar och uppgradering till Smart Factory för att gemensamt med H&D Wireless fortsätta arbeta med realtidspositionering och maskindata. Avtalet sträcker sig över 12 månader med möjlighet till förlängning. “H&D Wireless är […]

November

Tetra Pak – Smart factory

Thank you Tetra Pak  for two days in Lund with meetings and good discussions, 26-27 Nov 2019.  Tetra Pak is the world’s leading food processing and packaging solutions company. H&D Wireless is proud to be in discussion with Tetra Pak with respect to different Smart Factory initiatives.  

Resultat av företrädesemission

H&D Wireless företrädesemission tecknad till cirka 37,5 MSEK. H&D Wireless har genomfört en företrädesemission av högst 2 600 000 A-aktier och högst 32 363 659 B-aktier, motsvarande högst cirka 52,4 MSEK före emissionskostnader, för vilken teckningsperioden avslutades den 18 november 2019 (“Företrädesemissionen” eller “Erbjudandet”). Den slutliga sammanställningen av utfallet visar att 14 231 705 aktier, […]

Ny strategisk order

H&D Wireless erhåller ny strategisk order från telekombolag. H&D Wireless har erhållit en order på en Raven IoT Sensor Box827 (“Box827”) om 0,2 MSEK. Affären är av strategisk vikt då samarbetet öppnar en kanal till flera stora operatörer. Bolaget har efter lanseringen av Box827 funnit nytta inom ett flertal områden och kunder som vill digitalisera […]

Tilläggsorder från Keolis

H&D Wireless erhåller tilläggsorder från Keolis. H&D Wireless har tidigare kommunicerat om order från bussoperatören Keolis som har installerat Bolagets RTLS realtidspositioneringslösning, GEPS® for Yard Management, på depåerna Hornsberg och Bromma. Detta för att effektivisera sitt flöde och underlätta planering av underhåll och reparation samt spara arbetstid åt personalen. Den nya ordern gäller installation av GEPS positioneringssystem […]

Genomför effektiviseringsprogram

H&D Wireless genomför effektiviseringsprogram -fokus på mjukvara, konsulter och IoT-tjänster  Då mycket avseende Bolagets mjukvaruplattformar Casat™ och GEPS® är färdigutvecklat, fortsätter H&D Wireless omställningen för att möta efterfrågan på kundanpassningar, fokusera på försäljning av tjänster samt mjukvara och samtidigt bli mer effektiv. Programmet uppskattas sänka Bolagets kostnader på kvartalsbasis med mer än 2 MSEK och […]

Order från Mann Teknik

H&D Wireless erhållit 1,7MSEK order från Mann Teknik  H&D Wireless AB, har till sitt produktområde MVV Industry LABS fått en order från Mann Teknik AB för att ta fram en ny generation av produktionstestutrustning för Mann Tekniks produktion. MVV Labs har tidigare utvecklat och tillverkat liknande utrustning till Mann Teknik i sin verkstad i Dalum […]

October

Fourth Industrial revolution and Smart Manufacturing

CEO Pär Bergsten was invited to speak at the 2019 forum Fourth Industrial revolution and Smart Manufacturing. On Friday our CEO, Pär Bergsten, was invited to speak at the 2019 forum Fourth Industrial revolution and Smart Manufacturing, together with Scania, Ericsson, KTH University and Yura Corporation (a global automotive industry supplier). The Forum was arranged […]

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kommuniké från extra bolagsstämma. Tidigare utlyst extra bolagsstämma för Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) hölls i bolagets lokaler i dag den 21 oktober 2019. Totalt var 51,79% av bolagets röster närvarande. Följande är en sammanfattning av vad som beslutades: Bolagsstämman fastställde beslut i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av gränserna för […]

Kvartalsrapport 3 2019

H&D Wireless presenterar kvartalsrapport 3 2019. H&D Wireless har under kvartalet konstaterat att bolaget är långt framskridet i utvärderingarna hos de ledande verkstadsbolagen, framhållet av att bl.a. kunderna inom fordonsindustrin själva säger att H&D Wireless lösning ligger minst ett år före konkurrenter. Kvartal 3 är det säsongsmässigt svagaste kvartalet på året med semesterperioden som kraftigt […]