May

Företrädesemission fulltecknades

H&D Wireless företrädesemission fulltecknades H&D Wireless Sweden Holding AB har, med stöd av beslut från bolagsstämman den 15 mars 2019 och med iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt, genomfört en företrädesmission av 7 575 123 units till en teckningskurs om 3,50 kronor per unit och innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 378 756,15 kronor. Totalt mottog Bolaget teckningsanmälan […]

April

Kvartalsrapport 1 2019

H&D Wireless presenterar resultaten för kvartal 1 2019. H&D Wireless har på kort tid fått en mycket stark position inom realtidspositioneringstjänster för Industri 4.0 i Sverige med piloter i löpande produktion hos två stora verkstadsbolag inför deras digitalisering, samt vidare börjat att leverera volymproduktion av nya wireless moduler efter en kraftig ökning av design-Ins hos […]

VD brev

Ett VD brev som kommer ut mitt under emissionen då det finns många olika frågor om bolaget Hej bästa aktieägare. Det är många saker som händer samtidigt och det kan vara bra att få en lite annan beskrivning av detta än det som vi skriver i de regulatoriska skrifterna. Framförallt vill jag ge lite mer […]

Avsiktsförklaring

Avsiktsförklaring från strategisk partner överstigande 80MSEK Ledningen för H&D Wireless har sedan november 2018 fört diskussioner med flera potentiella företag och investerare. Detta har nu lett till att bolaget har erhållit ett förslag till MoU, Memorandum of Understanding, från ett stort internationellt företag med säte i Kina som vill adressera den kinesiska marknaden genom ett […]

Väsentlig händelse

På grund av väsentlig händelse –  Förlängning av teckningsperioden Styrelsen i Nasdaq First North-listande H&D Wireless AB, har beslutat att förlänga teckningsperioden efter att man erhållit ett MoU (Memorandum of Understanding) från ett internationellt bolag med kinesiskt säte. Bolaget avser att investera ett större belopp genom en direkt investering i H&D Wireless AB, upprätta och […]

Teckningsperioden öppen till fredag kl 15

Teckningsperioden är öppen till och med fredag 12 april kl 15 H&D Wireless AB har, i samband med teckningsperioden för nyemissionen, beställt en uppdragsanalys från Analysguiden av Aktiespararna.  I den framgår en kassaflödesvärdering med riktkurs på 6,1 kronor per aktie i Bas-scenariot motsvarande 74 procent över teckningskursen, 3,5 kronor per unit vilket innehåller en aktie […]

Casat i Volvos Årsredovisning 2018

Mjukvaran Casat tas upp som ett lyckat exempel i Volvos årsredovisning På sidan 64-65 i årsredovisningen, beskrivs Casat som “Zlatanisering”, efter Zlatan, eftersom det får svåra saker att se enkla ut. Denna steg-för-steg-process har dels halverat antalet monteringsfel, dels gjort det lättare för medarbetare som jobbar skift eller har varit lediga att uppdatera sig och […]

Admaiora finansierat av EU-Kommissionen

Europeiska kommissionen finansierar det nya forskningsprojektet – ADMAIORA Nasdaq First North-listande H&D Wireless AB är vald IoT partner i ett EU-finansierat sjukvårdsprojekt, som vi tidigare publicerat i ett pressmeddelande. Åtta europeiska partner utforskar innovativa forskningsvägar för att behandla artros. Syftet är att förbättra livslängden hos den funktionsnedsatte, vilket garanterar en högre livskvalitet för den äldre […]

Supplementary order from Keolis

Keolis adds supplementary order for the internet connection The bus and transport company is now installing H&D Wireless real-time localization service, GEPS® For Yard Management, at the depots Hornsberg and Bromma. This is to streamline its flow and facilitate planning of maintenance and repair as well as to save working time for staff. Now Keolis […]

Uppdragsanalys från Analysguiden

Analys H&D Wireless: Stora pengar i smart industri Analysen är framtagen av Bertil Nilsson från Jarl Securities och i analysen framgår att i kassaflödesvärderingen kommer de fram till en riktkurs på 6,1 kronor per aktie i bas-scenario motsvarande 74 procent över teckningskursen, 3,5 kronor/unit, per nyemitterad aktie. Detta värde varierar från 2,2 kronor per aktie i […]