September

Resultat av det publika budet

Det publika budet av MVV Holding AB har accepterats av aktieägare representerande 91,07% av det totala aktiekapitalet i MVV Holding AB och 91,78% av rösterna. Nasdaq First North-listande H&D Wireless AB, pressmeddelade den 19 juli 2019 om ett offentligt uppköpserbjudande till innehavarna av aktier i MVV Holding AB, med ISIN-kod SE0001999434 för A-aktien och SE0001999442 […]

Presentation på Aktiedagen

 H&D Wireless AB presenterar på Aktiedagen i Stockholm. Aktiedagen äger rum på Operaterassen i Stockholm på tisdag 10 september. H&D Wireless kommer finnas tillgängliga under hela dagen och en företagspresentation kommer att hållas kl. 17.50 av Pär Bergsten grundare och VD av H&D Wireless, där han tar upp den senaste utvecklingen i bolaget och vilka […]

August

GEPS för den kinesiska marknaden

H&D Wireless: Uppdatering om tidigare kommunicerat MoU med kinesisk part och GEPS på den kinesiska marknaden. Bolaget har sedan i november 2018 haft diskussioner med kinesiska företag och investerare om planerna på att införa GEPS på den kinesiska marknaden. Den kinesiska marknaden för IoT är nu största i världen och översteg 2018 1 biljon USD. […]

Förlängning av acceptfrist

H&D Wireless förlänger acceptfristen för det offentliga uppköpserbjudandet till innehavarna av aktier i MVV Holding. Nasdaq First North-listande H&D Wireless AB, pressmeddelade den 19 juli 2019 om ett offentligt uppköpserbjudande till innehavarna av aktier i MVV Holding AB, med ISIN-kod SE0001999434 för A-aktien och SE0001999442 för B-aktien. Varav B aktierna är noterade på Nordic MTF(“NGM”). […]

Keolis signerar leveransgodkännande

Keolis leveransgodkänner GEPS på första depåerna. H&D Wireless har nu framgångsrikt slutfört installationen av RTLS realtidspositioneringslösningen, GEPS® for Yard Management, på depåerna Hornsberg och Bromma. Nu har Keolis signerat leveransgodkännandet och den kommersiella driften kan därför starta. Avtalet för Hornsbergsdepån är på två år och motsvarar ett kontraktsvärde om 1,2 MSEK. I det ingångna avtalet […]

Fas 1 är nu klar och godkänd av Skanska.

Fler goda nyheter från Kvartalsrapport 2 : Fas 1 är nu klar och godkänd.  Som vi pressmedelat tidigare, har H&D Wireless tillsammans med Skanska och Microsoft inlett ett samarbete för att öka säkerheten i byggbranschen med hjälp av Internet of Things (IoT). Nu är Fas 1 avklarad och samarbetet fortsätter. Varje år dör cirka 7-8 […]

Möjligheter med förvärvet av MVV

Möjligheter med förvärvet av MVV. Som H&D Wireless har presenterat tidigare, så ser vi flera stora fördelar med förvärvet av MVV. De tjänster och produkter som MVV och H&D Wireless kan erbjuda tillsammans, kompletterar varandra på ett konkurrenskraftigt sätt då Casat underlättar produktionsprocessen och GEPS effektiviserar bland annat logistikflöden inom tillverkningsindustrin. Bland kunderna finns Volvo […]

Kvartalsrapport 2 2019

H&D Wireless presenterar kvartalsrapport 2 2019. H&D Wireless företrädesemission övertecknades under kvartal 2. Detta är ett tydligt kvitto på att marknaden också ser att vi är mycket bra positionerat för att skapa värden för kunder och aktieägare, när det gäller det snabba intåget av digitalisering hos tillverkande företag. Omsättningen för perioden blev 5,9 MSEK (Kv2 […]

Samarbete med Åkerstedts

Åkerstedts väljer H&D Wireless IoT sensor för att erbjuda service som tjänst till sina fläktkunder Nasdaq First North-listade H&D Wireless, och Åkerstedts har samarbetat under våren med en förstudie där H&D Wireless använt Raven IoT-sensor BOX827 för övervakning av en av de vanligaste fläktarna från Åkerstedts och kunnat visa på både uppkoppling (Connectivity) samt analys […]

July

Erbjudande till aktieägarna i MVV Holding

HDW lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till innehavarna av aktier i MVV Holding. Nasdaq First North-listade H&D Wireless Holding Sweden AB ( ”HDW”) lämnar härmed ett offentligt uppköpserbjudande till innehavarna av aktier (”Aktierna”) med ISIN-kod SE0009889405 i MVV Holding AB (”MVV”). Aktierna är upptagna till handel på New Growth Market (”NGM”). ”Jag är mycket glad att […]