October

H&D Wireless första beställning av Casat4.0 från Volvo AB

H&D Wireless första beställning av Casat4.0 från Volvo AB Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har för sitt produktområde Casat erhållit första beställningen mot det ramavtal med Volvo AB bolaget rapporterade om i november 2020. H&D Wireless erhöll Casat genom uppköpet av MVV våren 2019 som under många år utvecklat och optimerat Casat […]

September

Avnet Europe order 1,5MSEK

H&D Wireless erhåller uppföljningsorder från Avnet Europe för IoT-moduler för 1,5MSEK Nasdaq First North noterade H&D Wireless AB får en tilläggsorder från Avnet Europe BV, en ledande global leverantör av teknik för utveckling och tillverkning, vilket är en affärsenhet inom Avnet Inc. (Nasdaq: AVT). Ordern rör den trådlösa modulen SPB432 och kontraktsvärdet är cirka 1,5 MSEK. I juni 2020 rapporterade bolaget om ett […]

June

Scania beställer pilot med H&D Wireless Edge AI

Scania beställer pilot med H&D Wireless Edge AI Nasdaq First North-listade H&D Wireless AB, har fått en order från Scania om utökning av en pilot i rullande fabrik med licens och molndrift i ytterligare 12 månader. Scania får då tillgång till H&D Wireless ledande system GEPS® for Industry som uppgraderats med Edge AI och Vision […]

No-Isolation ökar nu takten ytterligare med 0,7MSEK order

No-Isolation ökar nu takten ytterligare med 0,7MSEK order Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB (HDW), har som tidigare kommunicerats, valts som leverantör för en ny produktgeneration från det norska företaget No-Isolation. No-Isolation har valt Wi-Fi modulen SPB228 för sin högvolymsgeneration av Komp©, som har startat produktionen under hösten 2020 och nu ökar takten. Totala […]

Borås Högskola väljer H&D Wireless, Casat 4.0 för utbildningar 1,3MSEK

Borås Högskola väljer Casat 4.0 för utbildningar 1,3MSEK Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har av Borås Högskola valts att leverera ett koncept för flexibla monteringsflöden fullt utrustat med modulbord, maskiner, sensorer och Casat licens för att använda inom deras produktionstekniska utbildningar samt IT utbildningar. Ordervärdet av denna anpassning, mjukvarulicens och utvecklingsdel är cirka […]

Parker-Hannifin avtal om anpassning av Casat för 1 MSEK

Parker-Hannifin avtal om anpassning av Casat för 1 MSEK Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har erhållit ett utvecklingsavtal som tillägg till det licens- och driftsavtal med Parker-Hannifin AB av Casat4.0 som skrevs i juni 2020. Nu har H&D Wireless AB fått förtroendet av Parker AB att kundanpassa Casat4.0 till Parkers beredningssystem. Ordervärdet av denna […]

May

H&D Wireless erhåller uppföljningsorder från Avnet Integrated för IoT-moduler för 0,5MSEK

H&D Wireless erhåller uppföljningsorder från Avnet Integrated för IoT-moduler för 0,5MSEK Nasdaq First North noterade H&D Wireless AB får en tilläggsorder från Avnet Integrated, en ledande global leverantör av teknik för utveckling och tillverkning, vilket är en affärsenhet inom Avnet Inc. (Nasdaq: AVT). Ordern rör den trådlösa modulen SPB432 och kontraktsvärdet är cirka 500KSEK. I juni 2020 rapporterade bolaget om ett större avtal med […]

H&D Wireless är utvald finalist i ABB Elektrifieringsutmaning!

H&D Wireless är utvald finalist i ABB Elektrifieringsutmaning. H&D Wireless har valts ut av 170 ansökningar världen över av ABB “Electrification Review Board” för att vara en del av ABB Elektrifieringsutmaning för ABB Distribution Solutions. Utmaning: Intelligent säkerhet för hållbar elektrifiering   ABB har idag “off-line” säkerhetsinstruktioner och standarddriftsförfaranden att följa för att driva eller […]

H&D Wireless offentliggör EU-tillväxtprospekt avseende företrädesemission

Idag, Måndag den 24 maj, inleds teckningsperioden i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) (“H&D Wireless” eller “Bolaget)” nyemission av högst 85 847 184 aktier, med företrädesrätt för befintliga aktieägare (“Företrädesemissionen”). Vid full teckning tillförs bolaget cirka 25,8 MSEK före emissionskostnader Med anledning av emissionen offentliggör Bolaget idag EU-tillväxtprospekt. Prospektet godkändes 21 maj av […]

IVA har valt ut C-PALS som ett av de 100 viktigaste FoU projekten i Sverige 2021

IVA har valt ut C-PALS som ett av de 100 viktigaste FoU projekten i Sverige 2021. Nu presenterar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) årets 100-lista. Listan tas fram av IVA-projektet Research2Business, R2B, som verkar för att Sverige ska vara ledande på att omvandla akademisk forskning, inom tekniska och ekonomiska vetenskaper, till innovation och konkurrenskraft i näringslivet. H&D Wireless […]