August

Kvartalsrapport 2 2019

H&D Wireless presenterar kvartalsrapport 2 2019. H&D Wireless företrädesemission övertecknades under kvartal 2. Detta är ett tydligt kvitto på att marknaden också ser att vi är mycket bra positionerat för att skapa värden för kunder och aktieägare, när det gäller det snabba intåget av digitalisering hos tillverkande företag. Omsättningen för perioden blev 5,9 MSEK (Kv2 […]

Samarbete med Åkerstedts

Åkerstedts väljer H&D Wireless IoT sensor för att erbjuda service som tjänst till sina fläktkunder Nasdaq First North-listade H&D Wireless, och Åkerstedts har samarbetat under våren med en förstudie där H&D Wireless använt Raven IoT-sensor BOX827 för övervakning av en av de vanligaste fläktarna från Åkerstedts och kunnat visa på både uppkoppling (Connectivity) samt analys […]

July

Erbjudande till aktieägarna i MVV Holding

HDW lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till innehavarna av aktier i MVV Holding. Nasdaq First North-listade H&D Wireless Holding Sweden AB ( ”HDW”) lämnar härmed ett offentligt uppköpserbjudande till innehavarna av aktier (”Aktierna”) med ISIN-kod SE0009889405 i MVV Holding AB (”MVV”). Aktierna är upptagna till handel på New Growth Market (”NGM”). ”Jag är mycket glad att […]

June

Aktiespararna

Stora pengar i smart industri. H&D Wireless har genom en unik tjänst positionerat sig starkt på en miljardmarknad i nästa generations industri. H&D Wireless unika positionslösning för inomhus – och utomhusbruk, används av ledande lastbilstillverkare, byggföretag och ett stort bussbolag i Stockholm. H&D Wireless har ett egenutvecklat system, GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Services), som erbjuder […]

Stockholm IoT Summit

Real-time data and positioning is revolutionizing the Industry. H&D Wireless, Pär Bergsten, CEO presenting at Stockholm IoT Summit 19 June. It is a tradition since 2012, that the makers and shakers of Swedish IoT gather to update each other on the latest development in different industries and applications. The event is organised by the alliance […]

Position Sverige

Full koll på positionering med IoT. IoT är i sig bara en teknologi som berättar hur saker ”Things” mår. Genom att addera realtids lokaliseringstjänster, RTLS, till IoT så går det att få full koll på allt från verktyg till materialflöden i industrin och bussar. H&D Wireless använder sedan avancerad analys (AI) av dessa mätvärden och […]

May

H&D Wireless i nytt samarbete

H&D Wireless deltar i ett nytt internationellt projekt för att skapa den digitala fabriken. Nasdaq First North-listande H&D Wireless och Korea Institute for Advancement and Technology (KIAT), ingår i ett nytt Svensk-Sydkoreansk projekt, C-PALS som står för Cyber-Physical, Assembly and Logistics Systems. Övriga parter från Sverige är Ericsson, Scania och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Projektet […]

Företrädesemission fulltecknades

H&D Wireless företrädesemission fulltecknades H&D Wireless Sweden Holding AB har, med stöd av beslut från bolagsstämman den 15 mars 2019 och med iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt, genomfört en företrädesmission av 7 575 123 units till en teckningskurs om 3,50 kronor per unit och innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 378 756,15 kronor. Totalt mottog Bolaget teckningsanmälan […]

April

Kvartalsrapport 1 2019

H&D Wireless presenterar resultaten för kvartal 1 2019. H&D Wireless har på kort tid fått en mycket stark position inom realtidspositioneringstjänster för Industri 4.0 i Sverige med piloter i löpande produktion hos två stora verkstadsbolag inför deras digitalisering, samt vidare börjat att leverera volymproduktion av nya wireless moduler efter en kraftig ökning av design-Ins hos […]

VD brev

Ett VD brev som kommer ut mitt under emissionen då det finns många olika frågor om bolaget Hej bästa aktieägare. Det är många saker som händer samtidigt och det kan vara bra att få en lite annan beskrivning av detta än det som vi skriver i de regulatoriska skrifterna. Framförallt vill jag ge lite mer […]