December

Volvo AB beställer Casat 4.0 för 1MSEK

Volvo AB beställer Casat4.0 för 1MSEK från H&D Wireless Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har för sitt produktområde Casat erhållit beställning av licens för användning av Casat under 2022 mot det ramavtal med Volvo AB bolaget rapporterade om i november 2020. Volvo Pentas fabrik i Vara har nu helt godkänt och infört […]

Volymorder från Atlas Copco

H&D Wireless erhåller volymorder från Atlas Copco Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB har erhållit en initial volymorder på den trådlösa modulen SPB228 av Atlas Copco (OMX Stockholm Large Cap) Modulen är integrerad i en nyckelprodukt hos Atlas Copco med planerad livslängd på över 10 år. Ordervärdet är ca 850,000 SEK. H&D Wireless produktportfölj […]

H&D Wireless recognized as a NXP Gold Partner

H&D Wireless recognized as a NXP Gold Partner Nasdaq first north growth market listed, H&D Wireless AB is proud to be announced as a NXP Gold Partner. NXP Gold partners are recognized leaders in their market segment and  demonstrate strong strategic alignment with NXP products. Substantially contribute to the development of successful customer relationships of […]

November

Ny order från Avnet Europe för IoT-moduler för 1,1MSEK

H&D Wireless erhåller ny order från Avnet Europe för IoT-moduler för 1,1MSEK Nasdaq First North noterade H&D Wireless AB får en order från Avnet Europe BV, en ledande global leverantör av teknik för utveckling och tillverkning, vilket är en affärsenhet inom Avnet Inc. (Nasdaq: AVT). Ordern rör den trådlösa modulen SPB432 och kontraktsvärdet är cirka 1,1 MSEK. Slutkunden, […]

Parker Hannifin beställer utveckling från H&D Wireless

Parker beställer utveckling från H&D Wireless Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har till sitt produktområde Dalumverken fått en order från Parker Hannifin för utveckling och installation av ett produktionssystem. Ordervärdet är cirka 0,4MSEK. H&D Wireless AB, har till sitt produktområde Dalumverken fått i uppdrag att utveckla och leverera en avancerad visionutrustning till Parker […]

October

H&D Wireless första beställning av Casat4.0 från Volvo AB

H&D Wireless första beställning av Casat4.0 från Volvo AB Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har för sitt produktområde Casat erhållit första beställningen mot det ramavtal med Volvo AB bolaget rapporterade om i november 2020. H&D Wireless erhöll Casat genom uppköpet av MVV våren 2019 som under många år utvecklat och optimerat Casat […]

September

Avnet Europe order 1,5MSEK

H&D Wireless erhåller uppföljningsorder från Avnet Europe för IoT-moduler för 1,5MSEK Nasdaq First North noterade H&D Wireless AB får en tilläggsorder från Avnet Europe BV, en ledande global leverantör av teknik för utveckling och tillverkning, vilket är en affärsenhet inom Avnet Inc. (Nasdaq: AVT). Ordern rör den trådlösa modulen SPB432 och kontraktsvärdet är cirka 1,5 MSEK. I juni 2020 rapporterade bolaget om ett […]

June

Scania beställer pilot med H&D Wireless Edge AI

Scania beställer pilot med H&D Wireless Edge AI Nasdaq First North-listade H&D Wireless AB, har fått en order från Scania om utökning av en pilot i rullande fabrik med licens och molndrift i ytterligare 12 månader. Scania får då tillgång till H&D Wireless ledande system GEPS® for Industry som uppgraderats med Edge AI och Vision […]

No-Isolation ökar nu takten ytterligare med 0,7MSEK order

No-Isolation ökar nu takten ytterligare med 0,7MSEK order Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB (HDW), har som tidigare kommunicerats, valts som leverantör för en ny produktgeneration från det norska företaget No-Isolation. No-Isolation har valt Wi-Fi modulen SPB228 för sin högvolymsgeneration av Komp©, som har startat produktionen under hösten 2020 och nu ökar takten. Totala […]

Borås Högskola väljer H&D Wireless, Casat 4.0 för utbildningar 1,3MSEK

Borås Högskola väljer Casat 4.0 för utbildningar 1,3MSEK Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har av Borås Högskola valts att leverera ett koncept för flexibla monteringsflöden fullt utrustat med modulbord, maskiner, sensorer och Casat licens för att använda inom deras produktionstekniska utbildningar samt IT utbildningar. Ordervärdet av denna anpassning, mjukvarulicens och utvecklingsdel är cirka […]

Parker-Hannifin avtal om anpassning av Casat för 1 MSEK

Parker-Hannifin avtal om anpassning av Casat för 1 MSEK Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har erhållit ett utvecklingsavtal som tillägg till det licens- och driftsavtal med Parker-Hannifin AB av Casat4.0 som skrevs i juni 2020. Nu har H&D Wireless AB fått förtroendet av Parker AB att kundanpassa Casat4.0 till Parkers beredningssystem. Ordervärdet av denna […]

May

H&D Wireless erhåller uppföljningsorder från Avnet Integrated för IoT-moduler för 0,5MSEK

H&D Wireless erhåller uppföljningsorder från Avnet Integrated för IoT-moduler för 0,5MSEK Nasdaq First North noterade H&D Wireless AB får en tilläggsorder från Avnet Integrated, en ledande global leverantör av teknik för utveckling och tillverkning, vilket är en affärsenhet inom Avnet Inc. (Nasdaq: AVT). Ordern rör den trådlösa modulen SPB432 och kontraktsvärdet är cirka 500KSEK. I juni 2020 rapporterade bolaget om ett större avtal med […]

H&D Wireless är utvald finalist i ABB Elektrifieringsutmaning!

H&D Wireless är utvald finalist i ABB Elektrifieringsutmaning. H&D Wireless har valts ut av 170 ansökningar världen över av ABB “Electrification Review Board” för att vara en del av ABB Elektrifieringsutmaning för ABB Distribution Solutions. Utmaning: Intelligent säkerhet för hållbar elektrifiering   ABB har idag “off-line” säkerhetsinstruktioner och standarddriftsförfaranden att följa för att driva eller […]

H&D Wireless offentliggör EU-tillväxtprospekt avseende företrädesemission

Idag, Måndag den 24 maj, inleds teckningsperioden i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) (“H&D Wireless” eller “Bolaget)” nyemission av högst 85 847 184 aktier, med företrädesrätt för befintliga aktieägare (“Företrädesemissionen”). Vid full teckning tillförs bolaget cirka 25,8 MSEK före emissionskostnader Med anledning av emissionen offentliggör Bolaget idag EU-tillväxtprospekt. Prospektet godkändes 21 maj av […]

IVA har valt ut C-PALS som ett av de 100 viktigaste FoU projekten i Sverige 2021

IVA har valt ut C-PALS som ett av de 100 viktigaste FoU projekten i Sverige 2021. Nu presenterar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) årets 100-lista. Listan tas fram av IVA-projektet Research2Business, R2B, som verkar för att Sverige ska vara ledande på att omvandla akademisk forskning, inom tekniska och ekonomiska vetenskaper, till innovation och konkurrenskraft i näringslivet. H&D Wireless […]

H&D Wireless delårsrapport Q1 2021

Delårsrapport kvartal 1 2021 H&D Wireless projekt och affärer har fortsatt haft stor påverkan från Covid-19 pandemin. Under första kvartalet 2021 så slog konsekvenserna av den andra Covid-vågen igenom på bolagets intäkter och vi gjorde ett tapp på ca 25% av försäljningen. Detta som ett resultat av att våra huvudkunder drabbats av konsekvenserna av Covid-19 […]

April

Volvo Cars AB utökar GEPS piloten från H&D Wireless

Volvo Cars AB utökar GEPS piloten från H&D Wireless Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har till sitt produktområde GEPS fått en utökad order från Volvo Personvagnar AB. Man testar redan GEPS™ for Industry – Fleet management men lägger nu till GEPS™ for Industry – External logistics. Ordervärdet är ringa men strategiskt intressant. Nuvarande pilot med GEPS […]

February

Volvo Cars beställer utbildning från H&D Wireless

Volvo Cars beställer utbildning från H&D Wireless Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har fått beställningar av Volvo Cars, VCC, på kurser inom området Sekvensbaserad Aktivitets- och Metodanalys (SAM). SAM fungerar som ett verktyg för att förbättra metoder vid manuellt arbete. Ordervärde ca. 0,2 MSEK. H&D Wireless tillhandahåller nu även kurser i SAM […]

Delårsrapport kvartal 4 2020

 Delårsrapport kvartal 4 2020 samt bokslutskommuniké 2020 Trots Covid-19 så gjorde bolaget ett bra år 2020 med bara ett tapp på ca 15% av försäljningen till 17,5 MSEK, en resultatförbättring med 11 MSEK, motsvarande nästan 30% och en skuldminskning på 10 MSEK. Från den 23 mars till sista augusti hade vi korttidspermitteringar på 60% och […]

MVV Industry Lab AB byter namn till H&D Wireless Dalumverken AB

MVV Industry Lab AB byter namn till H&D Wireless Dalumverken AB Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har bytt namn på sitt produktområde MVV Industry LAB till H&D Wireless Dalumverken AB. Dotterbolaget utvecklar och tillverkar utrustning till bland annat Mann Teknik och Precomp i sin verkstad i Dalum. Dotterbolaget ändrar man alltså namn […]

Avnet förnyar avtal med H&D Wireless

Avnet Integrated förnyar avtal med H&D Wireless för 0,5MSEK. Nasdaq First North Growth Market noterade H&D Wireless AB har skrivit ett avtal med Avnet Integrated, en ledande global leverantör av teknik för utveckling och tillverkning, vilket är en affärsenhet inom Avnet Inc. (Nasdaq: AVT). Ordern rör support under 2021 för gemensamma kunder och kontraktsvärdet är cirka 500KSEK. I juni 2020 rapporterade […]

January

BorgWarner beställer Casat 4.0 licens av H&D Wireless

BorgWarner beställer Casat 4.0 licens av H&D Wireless Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har till sitt produktområde Casat fått en order från BorgWarner Sweden AB, ett ledande bolag för framdrivningskomponenter till bilindustrin, för 12 månaders licens av Casat4.0. Läs Pressmeddelande Läs mer om Casat 

No-Isolation ökar nu takten

No-Isolation ökar nu takten Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB (HDW), har som tidigare kommunicerats, valts som leverantör för en ny produktgeneration från det norska företaget No-Isolation. No-Isolation har valt Wi-Fi modulen SPB228 för sin högvolymsgeneration av Komp©, som har startat produktionen under hösten 2020 och som nu ökar takten. Totala ordervärdet är på […]

2,3 MSEK utbetalning i Q1 från EU projektet Admaiora – Viktig milstolpe uppnådd

Viktig milstolpe uppnådd i EU-projektet Admaiora ger 2,3MSEK utbetalning i Q1. Nasdaq First North-listande H&D Wireless AB är vald IoT partner i ett EU-finansierat sjukvårdsprojekt, som vi tidigare publicerat i pressmeddelanden. Syftet är att förbättra livslängden hos patienter med Artros och samtidigt garantera en högre livskvalitet för den äldre befolkningen inom Europa. Forskningsprojektet, samordnat av Scuola […]

Genomfört lyckad pilot med Casat

H&D Wireless har slutfört en lyckad pilot med Casat Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har slutfört den pilot som rapporterades den 29 oktober 2020. Piloten har installerats i projektform och inte mindre än 15 demonstrationer har genomförts internt för olika intressegruppen inom den berörda verksamheten. Pilottesterna som gjorts rapporteras nu som mycket lyckade […]

Scania förlänger licenser med H&D Wireless för 2021.

Scania förlänger licenser med H&D Wireless för 2021 Nasdaq First North-listade H&D Wireless AB, har fått en order från Scania om förlängning av licenser och molndrift i ytterligare 12 månader. Scania förlänger därmed alla tre installationer av GEPS och Griffin IoT samt får möjlighet till de uppgraderingar som HDW utvecklat under 2020 med bland annat […]