December

Tilläggsorder från Scania

Scania beställer uppgradering och drift till Smart Factory. H&D Wireless AB, har fått en tilläggsorder från Scania Smart Factory på 0,2MSEK. Scania köper nya lösningar och uppgradering till Smart Factory för att gemensamt med H&D Wireless fortsätta arbeta med realtidspositionering och maskindata. Avtalet sträcker sig över 12 månader med möjlighet till förlängning. “H&D Wireless är […]

November

Tetra Pak – Smart factory

Thank you Tetra Pak  for two days in Lund with meetings and good discussions, 26-27 Nov 2019.  Tetra Pak is the world’s leading food processing and packaging solutions company. H&D Wireless is proud to be in discussion with Tetra Pak with respect to different Smart Factory initiatives.  

Resultat av företrädesemission

H&D Wireless företrädesemission tecknad till cirka 37,5 MSEK. H&D Wireless har genomfört en företrädesemission av högst 2 600 000 A-aktier och högst 32 363 659 B-aktier, motsvarande högst cirka 52,4 MSEK före emissionskostnader, för vilken teckningsperioden avslutades den 18 november 2019 (“Företrädesemissionen” eller “Erbjudandet”). Den slutliga sammanställningen av utfallet visar att 14 231 705 aktier, […]

Ny strategisk order

H&D Wireless erhåller ny strategisk order från telekombolag. H&D Wireless har erhållit en order på en Raven IoT Sensor Box827 (“Box827”) om 0,2 MSEK. Affären är av strategisk vikt då samarbetet öppnar en kanal till flera stora operatörer. Bolaget har efter lanseringen av Box827 funnit nytta inom ett flertal områden och kunder som vill digitalisera […]

Tilläggsorder från Keolis

H&D Wireless erhåller tilläggsorder från Keolis. H&D Wireless har tidigare kommunicerat om order från bussoperatören Keolis som har installerat Bolagets RTLS realtidspositioneringslösning, GEPS® for Yard Management, på depåerna Hornsberg och Bromma. Detta för att effektivisera sitt flöde och underlätta planering av underhåll och reparation samt spara arbetstid åt personalen. Den nya ordern gäller installation av GEPS positioneringssystem […]

Genomför effektiviseringsprogram

H&D Wireless genomför effektiviseringsprogram -fokus på mjukvara, konsulter och IoT-tjänster  Då mycket avseende Bolagets mjukvaruplattformar Casat™ och GEPS® är färdigutvecklat, fortsätter H&D Wireless omställningen för att möta efterfrågan på kundanpassningar, fokusera på försäljning av tjänster samt mjukvara och samtidigt bli mer effektiv. Programmet uppskattas sänka Bolagets kostnader på kvartalsbasis med mer än 2 MSEK och […]

Order från Mann Teknik

H&D Wireless erhållit 1,7MSEK order från Mann Teknik  H&D Wireless AB, har till sitt produktområde MVV Industry LABS fått en order från Mann Teknik AB för att ta fram en ny generation av produktionstestutrustning för Mann Tekniks produktion. MVV Labs har tidigare utvecklat och tillverkat liknande utrustning till Mann Teknik i sin verkstad i Dalum […]

October

Fourth Industrial revolution and Smart Manufacturing

CEO Pär Bergsten was invited to speak at the 2019 forum Fourth Industrial revolution and Smart Manufacturing. On Friday our CEO, Pär Bergsten, was invited to speak at the 2019 forum Fourth Industrial revolution and Smart Manufacturing, together with Scania, Ericsson, KTH University and Yura Corporation (a global automotive industry supplier). The Forum was arranged […]

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kommuniké från extra bolagsstämma. Tidigare utlyst extra bolagsstämma för Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) hölls i bolagets lokaler i dag den 21 oktober 2019. Totalt var 51,79% av bolagets röster närvarande. Följande är en sammanfattning av vad som beslutades: Bolagsstämman fastställde beslut i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av gränserna för […]

Kvartalsrapport 3 2019

H&D Wireless presenterar kvartalsrapport 3 2019. H&D Wireless har under kvartalet konstaterat att bolaget är långt framskridet i utvärderingarna hos de ledande verkstadsbolagen, framhållet av att bl.a. kunderna inom fordonsindustrin själva säger att H&D Wireless lösning ligger minst ett år före konkurrenter. Kvartal 3 är det säsongsmässigt svagaste kvartalet på året med semesterperioden som kraftigt […]

Scania Technology Day

H&D Wireless presents the latest Raven IoT sensor  Box827 at Scania Technology Day. Scania Production & Logistics (P&L) organization arrange a yearly event called P&L Technology Day, which is an event where P&L gather people from all over Scanias global production organization for a one day seminar filled with lectures and workshops. The idea behind the […]

Nytt avtal med Scania

Scania väljer H&D Wireless IoT sensor för övervakning av lyftverktyg H&D Wireless AB, har tillsammans med Scania ingått ett 12 månaders avtal för IoT tjänster. Sen juni 2017 har H&D Wireless en installerad pilot på Scania Smart Factory där nya system för digitalisering av fabriken testas. Nu går samarbetet in i en ny fas då […]

September

Ny medlem i SynerLeap

H&D Wireless ny medlem i ABB SynerLeap. SynerLeaps mål är att hjälpa innovationsbolag att påskynda och expandera på en global marknad tillsammans med ABB. Samarbetet ger tillgång till ABB: s nätverk, klienter och teknik. SynerLeap startade med fokus på Sverige, expanderade till Norden och är nu också öppet för företag från hela världen. Huvudkontoret ligger […]

Svenska Monteringspriset 2017

Jesper Broberg, Produktchef för Casat™ på MVV IT, har blivit intervjuad i Vara Småstad Magasin. Tillsammans med Volvo Penta vann MVV IT (nu ett H&D Wireless AB bolag) svenska Monteringspriset 2017 för Casat 4.0. Nu släpps den på marknaden och i samband med detta rekryteras nu en säljare. Läs mer här: http://media.markbladet.se/pdf/vara_smastad/2019/nr4/mobile/index.html#p=12  

Extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma i Hightech & Development Wireless Sweden Holding AB. Aktieägarna i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ), 559077-0714, kallas till extra bolagsstämma den 21 oktober 2019 kl. 9.30 i bolagets lokaler i Kista Science Tower C4 med adress Färögatan 33 i Stockholm. Den som önskar delta på bolagsstämman ska; dels […]

Förslag till Företrädesemission

H&D Wireless föreslår företrädesemission om cirka 52,4 MSEK samt tidigarelägger delårsrapporten för Q3. Styrelsen i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) (”H&D Wireless” eller ”Bolaget”) föreslår att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 34 963 659 aktier, vilket vid full teckning i emissionen skulle inbringa en total emissionslikvid om […]

Resultat av det publika budet

Det publika budet av MVV Holding AB har accepterats av aktieägare representerande 91,07% av det totala aktiekapitalet i MVV Holding AB och 91,78% av rösterna. Nasdaq First North-listande H&D Wireless AB, pressmeddelade den 19 juli 2019 om ett offentligt uppköpserbjudande till innehavarna av aktier i MVV Holding AB, med ISIN-kod SE0001999434 för A-aktien och SE0001999442 […]

Presentation på Aktiedagen

 H&D Wireless AB presenterar på Aktiedagen i Stockholm. Aktiedagen äger rum på Operaterassen i Stockholm på tisdag 10 september. H&D Wireless kommer finnas tillgängliga under hela dagen och en företagspresentation kommer att hållas kl. 17.50 av Pär Bergsten grundare och VD av H&D Wireless, där han tar upp den senaste utvecklingen i bolaget och vilka […]

August

GEPS för den kinesiska marknaden

H&D Wireless: Uppdatering om tidigare kommunicerat MoU med kinesisk part och GEPS på den kinesiska marknaden. Bolaget har sedan i november 2018 haft diskussioner med kinesiska företag och investerare om planerna på att införa GEPS på den kinesiska marknaden. Den kinesiska marknaden för IoT är nu största i världen och översteg 2018 1 biljon USD. […]

Förlängning av acceptfrist

H&D Wireless förlänger acceptfristen för det offentliga uppköpserbjudandet till innehavarna av aktier i MVV Holding. Nasdaq First North-listande H&D Wireless AB, pressmeddelade den 19 juli 2019 om ett offentligt uppköpserbjudande till innehavarna av aktier i MVV Holding AB, med ISIN-kod SE0001999434 för A-aktien och SE0001999442 för B-aktien. Varav B aktierna är noterade på Nordic MTF(“NGM”). […]

Keolis signerar leveransgodkännande

Keolis leveransgodkänner GEPS på första depåerna. H&D Wireless har nu framgångsrikt slutfört installationen av RTLS realtidspositioneringslösningen, GEPS® for Yard Management, på depåerna Hornsberg och Bromma. Nu har Keolis signerat leveransgodkännandet och den kommersiella driften kan därför starta. Avtalet för Hornsbergsdepån är på två år och motsvarar ett kontraktsvärde om 1,2 MSEK. I det ingångna avtalet […]

Fas 1 är nu klar och godkänd av Skanska.

Fler goda nyheter från Kvartalsrapport 2 : Fas 1 är nu klar och godkänd.  Som vi pressmedelat tidigare, har H&D Wireless tillsammans med Skanska och Microsoft inlett ett samarbete för att öka säkerheten i byggbranschen med hjälp av Internet of Things (IoT). Nu är Fas 1 avklarad och samarbetet fortsätter. Varje år dör cirka 7-8 […]

Möjligheter med förvärvet av MVV

Möjligheter med förvärvet av MVV. Som H&D Wireless har presenterat tidigare, så ser vi flera stora fördelar med förvärvet av MVV. De tjänster och produkter som MVV och H&D Wireless kan erbjuda tillsammans, kompletterar varandra på ett konkurrenskraftigt sätt då Casat underlättar produktionsprocessen och GEPS effektiviserar bland annat logistikflöden inom tillverkningsindustrin. Bland kunderna finns Volvo […]

Kvartalsrapport 2 2019

H&D Wireless presenterar kvartalsrapport 2 2019. H&D Wireless företrädesemission övertecknades under kvartal 2. Detta är ett tydligt kvitto på att marknaden också ser att vi är mycket bra positionerat för att skapa värden för kunder och aktieägare, när det gäller det snabba intåget av digitalisering hos tillverkande företag. Omsättningen för perioden blev 5,9 MSEK (Kv2 […]

Samarbete med Åkerstedts

Åkerstedts väljer H&D Wireless IoT sensor för att erbjuda service som tjänst till sina fläktkunder Nasdaq First North-listade H&D Wireless, och Åkerstedts har samarbetat under våren med en förstudie där H&D Wireless använt Raven IoT-sensor BOX827 för övervakning av en av de vanligaste fläktarna från Åkerstedts och kunnat visa på både uppkoppling (Connectivity) samt analys […]

July

Erbjudande till aktieägarna i MVV Holding

HDW lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till innehavarna av aktier i MVV Holding. Nasdaq First North-listade H&D Wireless Holding Sweden AB ( ”HDW”) lämnar härmed ett offentligt uppköpserbjudande till innehavarna av aktier (”Aktierna”) med ISIN-kod SE0009889405 i MVV Holding AB (”MVV”). Aktierna är upptagna till handel på New Growth Market (”NGM”). ”Jag är mycket glad att […]

June

Aktiespararna

Stora pengar i smart industri. H&D Wireless har genom en unik tjänst positionerat sig starkt på en miljardmarknad i nästa generations industri. H&D Wireless unika positionslösning för inomhus – och utomhusbruk, används av ledande lastbilstillverkare, byggföretag och ett stort bussbolag i Stockholm. H&D Wireless har ett egenutvecklat system, GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Services), som erbjuder […]

Stockholm IoT Summit

Real-time data and positioning is revolutionizing the Industry. H&D Wireless, Pär Bergsten, CEO presenting at Stockholm IoT Summit 19 June. It is a tradition since 2012, that the makers and shakers of Swedish IoT gather to update each other on the latest development in different industries and applications. The event is organised by the alliance […]

Position Sverige

Full koll på positionering med IoT. IoT är i sig bara en teknologi som berättar hur saker ”Things” mår. Genom att addera realtids lokaliseringstjänster, RTLS, till IoT så går det att få full koll på allt från verktyg till materialflöden i industrin och bussar. H&D Wireless använder sedan avancerad analys (AI) av dessa mätvärden och […]

May

H&D Wireless i nytt samarbete

H&D Wireless deltar i ett nytt internationellt projekt för att skapa den digitala fabriken. Nasdaq First North-listande H&D Wireless och Korea Institute for Advancement and Technology (KIAT), ingår i ett nytt Svensk-Sydkoreansk projekt, C-PALS som står för Cyber-Physical, Assembly and Logistics Systems. Övriga parter från Sverige är Ericsson, Scania och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Projektet […]

Företrädesemission fulltecknades

H&D Wireless företrädesemission fulltecknades H&D Wireless Sweden Holding AB har, med stöd av beslut från bolagsstämman den 15 mars 2019 och med iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt, genomfört en företrädesmission av 7 575 123 units till en teckningskurs om 3,50 kronor per unit och innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 378 756,15 kronor. Totalt mottog Bolaget teckningsanmälan […]

April

Kvartalsrapport 1 2019

H&D Wireless presenterar resultaten för kvartal 1 2019. H&D Wireless har på kort tid fått en mycket stark position inom realtidspositioneringstjänster för Industri 4.0 i Sverige med piloter i löpande produktion hos två stora verkstadsbolag inför deras digitalisering, samt vidare börjat att leverera volymproduktion av nya wireless moduler efter en kraftig ökning av design-Ins hos […]

VD brev

Ett VD brev som kommer ut mitt under emissionen då det finns många olika frågor om bolaget Hej bästa aktieägare. Det är många saker som händer samtidigt och det kan vara bra att få en lite annan beskrivning av detta än det som vi skriver i de regulatoriska skrifterna. Framförallt vill jag ge lite mer […]

Avsiktsförklaring

Avsiktsförklaring från strategisk partner överstigande 80MSEK Ledningen för H&D Wireless har sedan november 2018 fört diskussioner med flera potentiella företag och investerare. Detta har nu lett till att bolaget har erhållit ett förslag till MoU, Memorandum of Understanding, från ett stort internationellt företag med säte i Kina som vill adressera den kinesiska marknaden genom ett […]

Väsentlig händelse

På grund av väsentlig händelse –  Förlängning av teckningsperioden Styrelsen i Nasdaq First North-listande H&D Wireless AB, har beslutat att förlänga teckningsperioden efter att man erhållit ett MoU (Memorandum of Understanding) från ett internationellt bolag med kinesiskt säte. Bolaget avser att investera ett större belopp genom en direkt investering i H&D Wireless AB, upprätta och […]

Teckningsperioden öppen till fredag kl 15

Teckningsperioden är öppen till och med fredag 12 april kl 15 H&D Wireless AB har, i samband med teckningsperioden för nyemissionen, beställt en uppdragsanalys från Analysguiden av Aktiespararna.  I den framgår en kassaflödesvärdering med riktkurs på 6,1 kronor per aktie i Bas-scenariot motsvarande 74 procent över teckningskursen, 3,5 kronor per unit vilket innehåller en aktie […]

Casat i Volvos Årsredovisning 2018

Mjukvaran Casat tas upp som ett lyckat exempel i Volvos årsredovisning På sidan 64-65 i årsredovisningen, beskrivs Casat som “Zlatanisering”, efter Zlatan, eftersom det får svåra saker att se enkla ut. Denna steg-för-steg-process har dels halverat antalet monteringsfel, dels gjort det lättare för medarbetare som jobbar skift eller har varit lediga att uppdatera sig och […]

Admaiora finansierat av EU-Kommissionen

Europeiska kommissionen finansierar det nya forskningsprojektet – ADMAIORA Nasdaq First North-listande H&D Wireless AB är vald IoT partner i ett EU-finansierat sjukvårdsprojekt, som vi tidigare publicerat i ett pressmeddelande. Åtta europeiska partner utforskar innovativa forskningsvägar för att behandla artros. Syftet är att förbättra livslängden hos den funktionsnedsatte, vilket garanterar en högre livskvalitet för den äldre […]

Supplementary order from Keolis

Keolis adds supplementary order for the internet connection The bus and transport company is now installing H&D Wireless real-time localization service, GEPS® For Yard Management, at the depots Hornsberg and Bromma. This is to streamline its flow and facilitate planning of maintenance and repair as well as to save working time for staff. Now Keolis […]

Uppdragsanalys från Analysguiden

Analys H&D Wireless: Stora pengar i smart industri Analysen är framtagen av Bertil Nilsson från Jarl Securities och i analysen framgår att i kassaflödesvärderingen kommer de fram till en riktkurs på 6,1 kronor per aktie i bas-scenario motsvarande 74 procent över teckningskursen, 3,5 kronor/unit, per nyemitterad aktie. Detta värde varierar från 2,2 kronor per aktie i […]

Agreement with TME

New sales channel and stocking order from TME H&D Wireless, Sweden’s leading supplier of IoT modules and IoT+ RTLS Cloud platforms enters into distribution agreement and receives initial stocking order from Transfer Multisort Elektronik Ltd (TME) on high performance, dual mode Wi-Fi + Bluetooth modules and Evaluation boards. Order value is USD 10K. We foresee […]

March

Hannover Messe

Join H&D Wireless at Hannover Messe April 1-5, 2019   GEPS®  for Industry – Griffin Enterprise Positioning Services . Cloud-based or local real time data, is fundamental for the digital transformation of business processes. Real time positioning data integrated with the market’s leading business systems, with the ability to connect to AI decisions as well. […]

Företrädesemission garanterad

Företrädesemission garanterad och teckningsperioden förlängs med 3 dagar. Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) har tidigare kommunicerat genomförande av en företrädesemission. Bolaget har fastställt en teckningskurs om 3,50 kr och har bedömt detta vara en attraktiv värdering efter förvärvet av MVV Holding AB (publ). Efter aktiens svaga utveckling har bolaget tillsammans med sin […]

Majoritetsägare av MVV Holding

H&D Wireless har förvärvat majoriteten i MVV Holding HDW är nu majoritetsägare av MVV Holding med 52.85%. MVV har långt track record inom verkstadsindustrin och har ackumulerat omsatt över 850MSEK. Från och med Q2 2019 kommer MVV Holding att inkluderas i H&D Wireless koncernredovisning. Read full Press Release

GEPS® in the news

GEPS® for Industry draws attention at Scania Smart Factory in Södertälje. Read about H&D Wireless at Scania Smart Factory in this week’s Elektronik Tidningen Read full article (Swedish)

February

Ett första förvärv

H&D Wireless presenterar sitt första förvärv.  Nasdaq First North-listade H&D Wireless har köpt motsvarande 52,85% av aktierna i MVV Holding AB från KUREN AB för ca 4.1MSEK. MVV Holding AB säljer produkter och tjänster inom fordonsindustrin där bolagens erbjudanden kompletterar varandra väl och förväntas ge goda synergier. MVV Holding AB redovisar en försäljning på 39MSEK […]

Extra bolagsstämma. Extra General Meeting

H&D Wireless kallar till extra bolagsstämma den 15 mars 2019 .  H&D Wireless convenes an Extra General Meeting on March 15, 2019. Styrelsen i Nasdaq First North-listade H&D Wireless AB har beslutat att föreslå en extra bolagsstämman för att genomföra en nyemission om 2,5 M Euro för att stärka kassan inför en ökad marknadssatsning. Extra […]

Kvartalsrapport 4 2018

H&D Wireless presenterar resultaten för Q4 2018 H & D Wireless har på kort tid fått en mycket stark position inom realtidspositioneringstjänster för Industri 4.0 i Sverige med piloter i löpande produktion hos två stora verkstadsbolag inför deras digitalisering samt vidare börjat att leverera volymproduktion av nya wireless moduler efter en kraftig ökning av design-Ins […]

Embedded World in Nuremberg

Join H&D Wireless at Embedded World Feb 26-28, 2019     It is a leading international world fair with focus exclusively on embedded technologies, it reflects the trends in the sector; more than 1,000 exhibitors are presenting state-of-the-art covering all aspects of embedded systems. H&D Wireless is providing world class, high performance Connectivity modules for […]

Mobile World Congress in Barcelona

H&D Wireless is attending Mobile World Congress 25-28 February The theme for this year’s event is ” Intelligent Connectivity” It is the largest mobile event in the world, bringing together the latest innovations and leading-edge technology from more than 2,400 leading companies. In partnership with Nordic Semiconductor we are showcasing the GEPS® Raven nanoTag during […]

Acquisition Strategy

H&D Wireless presents an acquisition strategy for increased growth.  Stockholm, February 8th, 2019 – The Board of Directors of the Nasdaq First North-listed H&D Wireless AB, has decided to actively increase the sales efforts of its own products in Sweden by implementing an acquisition strategy. This aims to ensure increased resources for the marketing, sales, […]

Popular presentation

A lot of positive feedback after presentation at Integration Days 2019.  It is the largest gathering of professionals in the Nordics with a passion for system integration, digitalization and the possibilities it creates. Our CEO, Pär Bergsten, was invited to speak at the event on Friday Feb 1 at 10.45 in Business Room: Conference Hall. […]

January

H&D Wireless at Integration Days 2019

H&D Wireless is attending Integration Days 2019 It is the largest gathering of professionals in the Nordics with a passion for system integration, digitalization and the possibilities it creates. Our CEO, Pär Bergsten, has been invited to speak at the event on Friday Feb 1 at 10.45 in Business Room: Conference Hall. The title of […]

Wins EU e-Health project

H&D Wireless receives order for revolutionary EU project for osteoarthritis treatment- order value SEK 5.5 m Stockholm, January 14th, 2019, Nasdaq First North – listed H&D Wireless AB has been selected as an IoT partner in a European research consortium that aims to greatly reduce the disease of osteoarthritis. H&D Wireless will contribute with the […]