Back to news archive

Kvartalsrapport 4 2018

H&D Wireless presenterar resultaten för Q4 2018

H & D Wireless har på kort tid fått en mycket stark position inom realtidspositioneringstjänster för Industri 4.0 i Sverige med piloter i löpande produktion hos två stora verkstadsbolag inför deras digitalisering samt vidare börjat att leverera volymproduktion av nya wireless moduler efter en kraftig ökning av design-Ins hos IoT kunder.

Nettoomsättningen uppgick till 1,1 MSEK vilket är mer än en femdubbling på helåret 2018, 5MSEK, mot 2017 (0,9MSEK). Scania beställer ytterligare en installation av GEPS for Industry på Scanias konceptfabrik, Smart Factory Lab i Södertälje som levererats under november.

Läs hela Press Release