Back to news archive

Företrädesemission garanterad

Företrädesemission garanterad och teckningsperioden förlängs med 3 dagar.

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) har tidigare kommunicerat genomförande av en företrädesemission. Bolaget har fastställt en teckningskurs om 3,50 kr och har bedömt detta vara en attraktiv värdering efter förvärvet av MVV Holding AB (publ). Efter aktiens svaga utveckling har bolaget tillsammans med sin finansiella rådgivare, Göteborg Corporate Finance, haft en diskussion med Formue Nord Markedsneutral A/S som ingått en garantiförbindelse om 10 mkr. Teckningsperioden förlängs till den 12 april 2019.

Read full Press Release