Back to news archive

Väsentlig händelse

På grund av väsentlig händelse –  Förlängning av teckningsperioden

Styrelsen i Nasdaq First North-listande H&D Wireless AB, har beslutat att förlänga teckningsperioden efter att man erhållit ett MoU (Memorandum of Understanding) från ett internationellt bolag med kinesiskt säte. Bolaget avser att investera ett större belopp genom en direkt investering i H&D Wireless AB, upprätta och investera i ett Joint Venture bolag i Kina, med därtill tillhörande licensavgifter till HDW. Avtalets värde beräknas till över 80 MSEK exklusive licensavgifter beroende på vilka produkter som inkluderas.

HDW har haft, och har pågående, diskussioner och förhandlingar med flera strategiska partners och investerare. Nyligen erhållet MoU (innan förhandling) från en av dessa påverkar potentiellt bolagets finanser påtagligt och ger likaså potentiellt inträde på mycket intressanta kunder i en ny marknad. Därför ges nu en möjlighet till förlängning för de som under den ordinarie teckningsperiod varit osäkra på bolagets finansiering. De strategiska diskussionerna har pågått en längre tid och föreslaget MoU erhölls inte förrän nu, varför bolagets styrelse nu fattat beslut om förlängning av teckningsperioden, så att aktieägare (nya och gamla) kan ta ställning till denna för bolaget väsentliga information. Mer information om MoU kommer i ett uppföljande pressmeddelande.

Läs hela pressreleasen