Back to news archive

Kvartalsrapport 2 2019

H&D Wireless presenterar kvartalsrapport 2 2019.

H&D Wireless företrädesemission övertecknades under kvartal 2. Detta är ett tydligt kvitto på att marknaden också ser att vi är mycket bra positionerat för att skapa värden för kunder och aktieägare, när det gäller det snabba intåget av digitalisering hos tillverkande företag.

  • Omsättningen för perioden blev 5,9 MSEK (Kv2 2018 0,4 MSEK). Periodens resultat -10,7 MSEK (Kv2 2018–8,2 MSEK). Förändringen är hänförlig till att Bolaget konsoliderar MVV Holding AB (publ) från och med kvartal 2 2019, genom att bestämmandeinflytande uppnås i det avtal Bolaget ingått med huvudägare i MVV Holding AB (publ). 
  • H&D Wireless AB etablerar en ny försäljningskanal för IoT moduler genom att avtala med TME, en internationell distributör med säte i Polen. 
  • Keolis lägger tilläggsorder på internetuppkoppling. Projektet har under våren utvecklat och installerat hela systemet på två depåer. 

Läs hela pressreleasen

Läs hela rapporten