Back to news archive

Resultat av det publika budet

Det publika budet av MVV Holding AB har accepterats av aktieägare representerande 91,07% av det totala aktiekapitalet i MVV Holding AB och 91,78% av rösterna.

Nasdaq First North-listande H&D Wireless AB, pressmeddelade den 19 juli 2019 om ett offentligt uppköpserbjudande till innehavarna av aktier i MVV Holding AB, med ISIN-kod SE0001999434 för A-aktien och SE0001999442 för B-aktien. Varav B aktierna är noterade på Nordic MTF(“NGM”). Styrelsen för H&D Wireless beslutade att förlänga acceptfristen fram till och med tisdagen den 10 september.

För de aktieägare i MVV Holding som accepterade Erbjudandet under den initiala acceptfristen, liksom de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptfristen, kommer utbetalning av vederlag, med egna aktier, att ske så snart som möjligt efter det att den nya acceptfristen har passerat.

Läs hela pressreleasen