Back to news archive

Kvartalsrapport 3 2019

H&D Wireless presenterar kvartalsrapport 3 2019.

H&D Wireless har under kvartalet konstaterat att bolaget är långt framskridet i utvärderingarna hos de ledande verkstadsbolagen, framhållet av att bl.a. kunderna inom fordonsindustrin själva säger att H&D Wireless lösning ligger minst ett år före konkurrenter. Kvartal 3 är det säsongsmässigt svagaste kvartalet på året med semesterperioden som kraftigt påverkar fakturerade konsulttimmar samt lägre aktivitet än en normal period i kund- och utvecklingsprojekt.

  • Nettoomsättning 5,1 MSEK (Kv3 2018 0,9 MSEK). Periodens resultat -10,9 MSEK (Kv3 2018-7,5 MSEK). (Periodens resultat har i kvartalet belastats med en nedskrivning om 2,3 MSEK av värdet hänförligt till aktierna i ett av dotterföretagen i MVV Holding AB (publ).
  • Keolis leverans godkänner GEPS på första depåerna.
  • H&D Wireless föreslår företrädesemission om cirka 52,4 MSEK.
  • Bolaget har under kvartalet lämnat in tre internationella ansökningar för patent på unika innovationer i vår produkt.

Läs hela pressreleasen

Läs hela rapporten