Back to news archive

Genomför effektiviseringsprogram

H&D Wireless genomför effektiviseringsprogram -fokus på mjukvara, konsulter och IoT-tjänster 

Då mycket avseende Bolagets mjukvaruplattformar Casat™ och GEPS® är färdigutvecklat, fortsätter H&D Wireless omställningen för att möta efterfrågan på kundanpassningar, fokusera på försäljning av tjänster samt mjukvara och samtidigt bli mer effektiv. Programmet uppskattas sänka Bolagets kostnader på kvartalsbasis med mer än 2 MSEK och tillsammans med successivt ökade intäkter estimerar Bolaget förbättrade marginaler och reducerad burn-rate. Utfallet av effektiviseringsprogrammet väntas börja få full effekt under Q1-2020.

  • Programmet är ett led i omställningen att fokusera på försäljning av tjänster och mjukvara.
  • Programmet genomförs bland annat genom att minska antalet anställda i H&D Wireless AB i Kista med cirka 30 procent, vilket väntas påverka resultatet i mindre omfattning under Q4 2019 och i större omfattning under Q1 2020.
  • Vidare så fusioneras R&D-teamen för mjukvaruplattformarna Casat™ och GEPS® ihop till H&D Wireless R&D, för möjlig expansion av back-end/front-end molnutveckling, samt drift genom ett kostnadseffektivt team på Sri Lanka som jobbat med Casat™ inom MVV Holding sedan tidigare.
  • Programmet innefattar även bolagen inom MVV Holding, som förvärvades under våren 2019, vilket beräknas förbättra beläggningsgraden samt marginal och därmed resultatet från och med Q1-2020.
  • Vidare undersöker H&D Wireless även en försäljning av sin RF-modulproduktlinje inom produktområde Connectivity, i linje med strategin för att fokusera på kompletta RTLS- och IoT-lösningar med tillhörande molntjänster.
  • Programmet uppskattas sänka Bolagets kostnader på kvartalsbasis med mer än 2 MSEK och tillsammans med successivt ökade intäkter estimerar Bolaget förbättrade marginaler och reducerad burn-rate. Utfallet av effektiviseringsprogrammet väntas få effekt från Q1-2020.

Läs hela pressreleasen