Back to news archive

Resultat av företrädesemission

H&D Wireless företrädesemission tecknad till cirka 37,5 MSEK.

H&D Wireless har genomfört en företrädesemission av högst 2 600 000 A-aktier och högst 32 363 659 B-aktier, motsvarande högst cirka 52,4 MSEK före emissionskostnader, för vilken teckningsperioden avslutades den 18 november 2019 (“Företrädesemissionen” eller “Erbjudandet”). Den slutliga sammanställningen av utfallet visar att 14 231 705 aktier, motsvarande cirka 40,7 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter, varav 2 600 000 A-aktier och 11 631 705 B-aktier. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande totalt 10 768 295 B-aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 30,8 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således tecknad till cirka 71,5 procent, vilket innebär att H&D Wireless tillförs cirka 37,5 MSEK före emissionskostnader.

“Vi tackar för förtroendet för de 37,5MSEK som emissionen inbringade, vilket möjliggör att vi tillsammans med de effektiviseringar som genomförs kan ha fortsatt fokus på att utveckla våra affärer”, säger grundare och VD Pär Bergsten

Läs hela pressreleasen