Back to news archive

H&D väljs för ny produktgeneration hos No-Isolation

HDW väljs för ny produktgeneration hos No-Isolation

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB (HDW), väljs som leverantör för en ny produktgeneration från det norska företaget No-Isolation. No-Isolation har valt Wi-Fi modulen SPB228 för sin högvolymsgeneration av Komp©, som är en kommunikationsutrustning för pensionärer och deras familjer. Ordervärdet på den initiala ordern är på 18,000 USD (150 000 SEK) och kommer att levereras under augusti-oktober 2020.

HDW har redan levererat höga volymer till No-Isolations båda första produkter, AV2© samt KOMP© under 2018, se pressmeddelande den 3 april 2018. Nu förbereder No-Isolation en ny generation av KOMP© som ett resultat av en kraftig ökning av behovet av kommunikation med äldre och sjuka personer drivet av Covid-19 pandemin. Produktionen startar hösten 2020.

Läs hela Pressmeddelande <click>

https://www.noisolation.com/se/