Back to news archive

Volvo PV testar GEPS från H&D

Volvo PV testar GEPS från H&D Wireless 

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har till sitt produktområde GEPS fått en order från Volvo Personvagnar AB för 6 månaders test av GEPS for Industry – Fleet management. Ordervärdet är under 100ksek.

H&D Wireless egenutvecklade lösning GEPS™ for Industry (Griffin Enterprise Positioning Service)möjliggör en högre grad av automatisering för tillverkande företag. Systemet digitaliserar ochvisualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, flaskhalsar inomproduktionen, nyttjandegrad av resurser och oväntade maskinavbrott genom radiopositionering och artificiell intelligens (AI). Ambitionen är att sänka kostnader för tillverkning, minska ledtider ochkapitalbindning. GEPS™ for Industry har idag fem applikationer och det som skall testas av Volvo PV är Fleet management vilket ger en realtidsöverblick av gaffeltruckanvändningen.

“Det är mycket spännande att vi nu expanderar från lastbilar till personbilar och dessutom hos
ytterligare ett internationellt bolag med flera fabriker och där man redan har mycket erfarenhet avautomation” Pär Bergsten, VD och grundare H&D Wireless.

Läs hela Pressmeddelande <click>