Back to news archive

Tilläggsorder från No-Isolation!

H&D Wireless får tilläggsorder från No-Isolation

2020-10-22 , Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB (HDW), har som tidigare kommunicerats, valts som leverantör för en ny produktgeneration från det norska företaget NoIsolation. No-Isolation har valt Wi-Fi modulen SPB228 för sin högvolymsgeneration av Komp©, som är en kommunikationsutrustning för pensionärer och deras familjer. Tilläggsordern är på ca 36,000 USD (drygt 310 000 SEK) och kommer att levereras under Q1 2021.

HDW har redan levererat höga volymer till No-Isolations båda första produkter, AV2© samt KOMP© under 2018, se pressmeddelande den 3 april 2018. Nu ökar No-Isolation takten av den nya generationen av KOMP© som ett resultat av en kraftig ökning av behovet av kommunikation med äldre och sjuka personer drivet av Covid-19 pandemin. Produktionen har startat hösten 2020.

Läs hela Pressmeddelande <click>

https://www.noisolation.com/se/