Back to news archive

Ytterligare fordonstillverkare beställer Casat-pilot!

 Ytterligare fordonstillverkare beställer Casat-pilot!

H&D Wireless AB, har fått beställning för en pilotlicens, anpassning och drift av Casat4.0. H&D Wireless har sedan uppköpet av MVV våren 2019 vidareutvecklat och optimerat Casat åt verkstadsindustrin Nu har alltså H&D Wireless AB fått förtroendet av ytterligare en potentiell kund. Ordervärdet av licensen för piloten är knappt 200KSEK och en utvärdering beräknas klar innan julen 2020.

Casat är ett så kallat MES-system, Manufacturing Execution System. Casat är alltså ett mjukvaruverktyg som används för produktionsberedning samt digitala instruktioner till operatörerna vid tillverkning av företrädesvis mekaniska maskiner med mycket manuella steg. Casat är mer än ett MES system genom högre integration mot beredningssystem och verktyg samt bättre spårbarhet av tillverkade enheter.

Antal användare av Casat 4.0 hos den nya potentiella kunden är planerat att öka från ett fåtal personer till att hela produktionslinan skall använda systemet inom en 1 – 2 års period och totala intäkten av affären är stigande. Om utvärderingen går bra och om kunden väljer Casat4.0 för sin produktion så uppskattas intäkten från affären för H&D Wireless till 3-6 MSEK över en 4 års period.

Läs hela Pressmeddelande <click>

Want to know more about this solution? <click>