Back to news archive

GEPS™ väljs för utvärdering av världsledande bolag

GEPS™ väljs för utvärdering av världsledande bolag

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har till sitt produktområde GEPS™ fått en order från en global tillverkare inom förpacknings och processlösningar för livsmedel och drycker i en 6 månaders pilot av GEPS™ for Industry. Syftet är att utvärdera affärsnyttan med GEPS® reatidspositionering. Ordervärdet är cirka 500kSEK.

H&D Wireless egenutvecklade lösning GEPS™ for Industry (Griffin Enterprise Positioning Service) möjliggör en högre grad av automatisering för tillverkande företag. Systemet digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, flaskhalsar inom produktionen, nyttjandegrad av resurser och oväntade maskinavbrott genom radiopositionering och artificiell intelligens (AI).

Ambitionen är att sänka kostnader för tillverkning, minska ledtider och kapitalbindning inom kundens egen produktion. GEPS™ for Industry har idag fem applikationer och det som skall testas är Asset Management, Fleet Manager, Production logistics och External logistics. Testet är ett sk. “Proof of Concept” och initieras i december i år hos kundens mönsterfabrik i Sverige. Vid ett framgångsrikt test är planen en nationell och global utrullning.

“Det är mycket spännande att vi nu expanderar från lastbilar och bussdepåer till ett nytt industrisegment, utrustning och produkter för livsmedels- och dryckesindustrin.” säger Pär Bergsten, VD och grundare för H&D Wireless.Potentialen hos den globala kunden bedöms som hög för bolagets produkt då det är ett internationellt globalt företag med fler än 60 fabriker över hela världen vardera med ett potentiellt värde på 1-2MSEK i ordervärde per fabrik i medel.

Läs hela pressreleasen