Back to news archive

2,3 MSEK utbetalning i Q1 från EU projektet Admaiora – Viktig milstolpe uppnådd

Viktig milstolpe uppnådd i EU-projektet Admaiora ger 2,3MSEK utbetalning i Q1.

Nasdaq First North-listande H&D Wireless AB är vald IoT partner i ett EU-finansierat sjukvårdsprojekt, som vi tidigare publicerat i pressmeddelanden. Syftet är att förbättra livslängden hos patienter med Artros och samtidigt garantera en högre livskvalitet för den äldre befolkningen inom Europa. Forskningsprojektet, samordnat av Scuola Superiore Sant’Anna, finansierats med 5,4 miljoner euro av EU Horizon2020 program. Avtalet är värt 5,5 Mkr för H&D Wireless, varav hälften betalades ut vid projektets början under första kvartalet 2019 och nu har besked kommit att den andra hälften, cirka 2,3MSEK, kommer att betalas ut redan i Q1-2021. Projektet beräknas pågå fram till och med december 2022.

Artros är en av de främsta orsakerna till funktionshinder hos äldre människor och påverkar mer än 40 miljoner människor i Europa i åldern 50 år eller äldre, och totalt 130 miljoner människor över hela världen. Sjukdomen innebär smärta och en betydande minskning av rörelseförmågan, faktorer som har en djupgående inverkan på dagliglivets aktiviteter. Antalet personer som drabbas av sådan degenerativ sjukdom förväntas fördubblas under det närmaste decenniet.

Läs hela Pressmeddelande <click>