Back to news archive

Avnet förnyar avtal med H&D Wireless

Avnet Integrated förnyar avtal med H&D Wireless för 0,5MSEK.

Nasdaq First North Growth Market noterade H&D Wireless AB har skrivit ett avtal med Avnet Integrated, en ledande global leverantör av teknik för utveckling och tillverkning, vilket är en affärsenhet inom Avnet Inc. (Nasdaq: AVT). Ordern rör support under 2021 för gemensamma kunder och kontraktsvärdet är cirka 500KSEK.

I juni 2020 rapporterade bolaget om ett större avtal med Avnet på totalt 3MSEK och att samarbetet som startade redan 2012 nu intensifieras, vilket senaste ordern är ännu ett exempel på. Slutkunderna använder bolagets radiomoduler inom både industri och konsumentprodukter och avtalet gäller teknisk support under 12 månader till kunder där Avnet Integrated Solutions har totalansvaret.

Avnet Integrated Solutions har sedan 2012 erbjudit H&D Wireless ABs produktportfölj för RF moduler till europeiska kunder med fokus på IoT för smarta hem, Industri 4.0 och trådlös multimedia som strömmande video och ljud eller trådlösa gateways. H&D Wireless trådlösa moduler är i världsklass när det gäller strömförbrukning, storlek, kostnad och stöd för både Wi-Fi och Bluetooth för inbyggda IoT-program. Ett framväxande segment för dessa moduler är kollektivtrafik samt inbyggda industridatorer.

Marknaden för trådlösa moduler beräknas växa till 25 miljarder enheter fram till 2025 enligt ABI Research. Av dessa enheter förväntas 20 miljarder vara kortdistans-IoT-applikationer, enligt en Ericsson Mobility-rapport 2019, med en årlig tillväxttakt på 13 procent.

Transaktionen förväntas ha en positiv inverkan på H&D Wireless kassaflöde med 0,5 MSEK under 2021

Pressmeddelande <click>

#Support #Connectivity #IoT #Wi-Fi #BLE