Back to news archive

IVA har valt ut C-PALS som ett av de 100 viktigaste FoU projekten i Sverige 2021

IVA har valt ut C-PALS som ett av de 100 viktigaste FoU projekten i Sverige 2021.
Nu presenterar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) årets 100-lista. Listan tas fram av IVA-projektet Research2Business, R2B, som verkar för att Sverige ska vara ledande på att omvandla akademisk forskning, inom tekniska och ekonomiska vetenskaper, till innovation och konkurrenskraft i näringslivet.

H&D Wireless är partner i C-PALS projektet,  kategorin Smart industri.
Koordinator: Kungliga Tekniska Högskolan – Institutet för hållbar produktionsutveckling.

C-PALS

– realtidsuppkopplad produktionslogistik.


Produktionslogistik är en viktig del i begreppet ”smart tillverkning”.
Idag leder statisk planering och dålig kontroll till onödiga investeringar och felplanering, dessutom är reaktionstiderna ofta långa och skapar ryckig produktion. C-PALS drivs i samverkan mellan svenska och sydkoreanska parter för att utveckla och pröva lösningar för smart montering och smart produktionslogistik. Ett starkt internationellt konsortium av tillverkningsföretag, teknikleverantörer, IT-företag och universitet skapar tillsammans framtidens uppkopplade produktion och logistik, där realtidsstyrning skapar dynamik, hållbarhet och resiliens.

Se klipp på Youtube 

Om 100-listan
100-listan tas fram av IVA-projektet Research2Business, R2B, som verkar för att Sverige ska vara ledande på att omvandla akademisk forskning, inom tekniska och ekonomiska vetenskaper, till innovation och konkurrenskraft i näringslivet. IVAs 100-lista lanserades i samband med IVAs 100-årsjubileum 2019, därav namnet. Projektet drivs i samarbete med Vinnova, PRV, Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv, KK-stiftelsen, Almi och Sveriges högskolor och universitet.

Se hela årets 100-lista