Back to news archive

Parker-Hannifin avtal om anpassning av Casat för 1 MSEK

Parker-Hannifin avtal om anpassning av Casat för 1 MSEK

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har erhållit ett utvecklingsavtal som tillägg till det licens- och driftsavtal med Parker-Hannifin AB av Casat4.0 som skrevs i juni 2020. Nu har H&D Wireless AB fått förtroendet av Parker AB att kundanpassa Casat4.0 till Parkers beredningssystem. Ordervärdet av denna anpassning och utvecklingsdel är cirka 1MSEK.

Casat är ett så kallat MES-system, Manufacturing Execution System. Casat är alltså ett mjukvaruverktyg som används för produktionsberedning samt digitala instruktioner till operatörerna vid tillverkning av företrädesvis mekaniska maskiner med mycket manuella steg. Casat är mer än ett MES system genom högre integration mot beredningssystem och verktyg samt bättre spårbarhet av tillverkade enheter. Hos Parker så används Casat4.0 vid tillverkning av luft och hydralikkomponenter hos Parker-Hannifins fabrik i Borås.

Parker Hannifins produkter har en anpassningsgrad som skapar nästan oändligt många varianter vilket gör produktberedningen komplex och tidskrävande. H&D Wireless har fått i uppdrag att effektivisera Parker Hannifins beredningslogik för nästa generations produkter. Uppdraget avser för H&D Wireless att utveckla en ny unik beredningsmodul med logik anpassad till kundens produkter i MES systemet Casat. Modulen kombinerar modern dynamisk beredning med input från andra system för att därigenom strömlinjeforma informationsflödet från produktdesign till färdig produkt

Antal användare av Casat 4.0 är planerat att öka ytterligare på Parker genom denna anpassning och integration och totala intäkten av affären är stigande genom att den även öppnar upp för att fler fabriker i koncernen blir möjliga kunder. Intäkten från affären och de ökade möjligheterna uppskattas för H&D Wireless till 10-20MSEK, dvs minst det dubbla över en 5 års period.

Pressmeddelande

Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 11:40 CET den 4 juni 2021.

För ytterligare information om detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Pär Bergsten, CEO H&D Wireless

Växel +46-8-55118460
Email: investors@hd-wireless.se
Web: www.hd-wireless.com

handshake of businessmen. the concept of successful negotiations.