Back to news archive

Borås Högskola väljer H&D Wireless, Casat 4.0 för utbildningar 1,3MSEK

Borås Högskola väljer Casat 4.0 för utbildningar 1,3MSEK

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har av Borås Högskola valts att leverera ett koncept för flexibla monteringsflöden fullt utrustat med modulbord, maskiner, sensorer och Casat licens för att använda inom deras produktionstekniska utbildningar samt IT utbildningar. Ordervärdet av denna anpassning, mjukvarulicens och utvecklingsdel är cirka 1,3MSEK.

Casat är ett så kallat MES-system, Manufacturing Execution System. Casat är alltså ett mjukvaruverktyg som används för produktionsberedning samt digitala instruktioner till operatörerna vid tillverkning av företrädesvis mekaniska maskiner med mycket manuella steg. Casat är mer än ett MES system genom högre integration mot beredningssystem och verktyg samt bättre spårbarhet av tillverkade enheter.

Borås Högskola har valt att köpa HDW’s koncept för flexibla monteringsflöden fullt utrustat med modulbord, maskiner, sensorer och Casat licens för att använda inom deras produktionstekniska utbildningar samt IT utbildningar. Flexibiliteten i konceptet ur ett produktionstekniskt perspektiv gör att man under kurser kan bygga om och optimera flöden, jobba praktiskt med dynamisk beredning och kvalitetssäkring med Casat 4.0 som centrum. Ut ett IT perspektiv kan eleverna jobba med olika typer av integrationer både med lokal kommunikation och kommunikation med HDW’s molntjänst via VPN, något som blir allt viktigare inom den uppkopplade industrin.

Ordervärdet är ca 1,3MSEK men HDW betraktar detta projekt att ha en stor potential långsiktigt eftersom många ingenjörer kommer att utbildas att använda Casat samt att samarbetet med Borås Högskola kommer att utökas framöver.

Pressmeddelande 

Läs mer om Casat