Back to news archive

Volvo AB beställer Casat 4.0 för 1MSEK

Volvo AB beställer Casat4.0 för 1MSEK från H&D Wireless

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har för sitt produktområde Casat erhållit beställning av licens för användning av Casat under 2022 mot det ramavtal med Volvo AB bolaget rapporterade om i november 2020. Volvo Pentas fabrik i Vara har nu helt godkänt och infört Casat4.0 på samtliga linjer. Ordervärdet är ca 1 MSEK.

Casat är ett så kallat MES-system, Manufacturing Execution System. Casat är alltså ett mjukvaruverktyg som används för produktionsberedning samt digitala instruktioner till operatörerna vid tillverkning av företrädesvis mekaniska maskiner med mycket manuella steg eller en kombination av manuella steg och robotar sk. Cobots. Casat är mer än ett MES system genom högre integration mot beredningssystem och verktyg samt bättre spårbarhet av tillverkade enheter. Hos Volvo så har Casat3.0 används vid tillverkning av båtmotorer hos Volvo Penta och nu har man efter lång testning godkänt nästa generations Casat, dvs Casat4.0. Projektet har pågått sedan november 2020.

Avtalet som ingicks 2020 är ett ramavtal där avrop göras för användarlicens gällande en viss period. Antal användare av Casat 4.0 är planerat att öka på Volvo och totala intäkten av affären är stigande. Intäkten från affären uppskattas för H&D Wireless till 4-5MSEK över en 3 års period eftersom avtalet gäller 2021 – 2023. Värdet av just denna order är ca 1MSEK och gäller perioden 2022.

Läs Pressmeddelande

För ytterligare information om detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Pär Bergsten, CEO H&D Wireless

Växel +46-8-55118460
Email: investors@hd-wireless.se

Läs mer om Casat:  https://www.hd-wireless.com/customers/mes-casat/