Back to news archive

Avnet beställer 12 mån support från H&D Wireless för 0,5MSEK

Avnet Embedded beställer 12 mån support från H&D Wireless för 0,5MSEK

Nasdaq First North Growth Market noterade H&D Wireless AB har skrivit ett avtal med Avnet Embedded gmbh, en ledande global leverantör av teknik för utveckling och tillverkning, vilket är en affärsenhet inom Avnet Inc. (Nasdaq: AVT). Ordern rör support under 2022 för gemensamma kunder och kontraktsvärdet är cirka 500KSEK.

Avnet EU har sedan 2012 erbjudit H&D Wireless ABs produktportfölj för RF moduler till europeiska kunder med fokus på IoT för smarta hem, Industri 4.0 och trådlös multimedia som strömmande video och ljud eller trådlösa gateways. H&D Wireless trådlösa moduler är i världsklass när det gäller strömförbrukning, storlek, kostnad och stöd för både Wi-Fi och Bluetooth för inbyggda IoT-program. Framväxande segment för dessa moduler är kollektivtrafik samt inbyggda industridatorer.

Marknaden för trådlösa moduler beräknas växa till 25 miljarder enheter fram till 2025 enligt ABI Research. Av dessa enheter förväntas 20 miljarder vara kortdistans-IoT-applikationer, enligt en Ericsson Mobility-rapport 2019, med en årlig tillväxttakt på 13 procent.

Slutkunderna använder bolagets radiomoduler inom både industri och konsumentprodukter och avtalet gäller teknisk support under 12 månader till kunder där Avnet Embedded har totalansvaret. Transaktionen förväntas ha en positiv inverkan på H&D Wireless kassaflöde med 0,5 MSEK under 2022 och innebär en viss grundsupport för Avnets kunder, samt öppnar för möjligheten till större avtal för support, kundanpassning eller kundutveckling för speciella projekt inom Avnet EU.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pär Bergsten, VD och grundare, H&D Wireless

Växel +46-8-55118460

Email: investors@hd-wireless.se

Pressmeddelande