Back to news archive

H&D Wireless erhåller avtal om större samarbete värt 300-500MSEK

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB har idag signerat ett
avtalspaket om samarbete med Avnet Europe BV, en ledande global leverantör av teknik
för utveckling och tillverkning, vilket är en affärsenhet inom Avnet Inc (Nasdaq: AVT) med
huvudkontor i USA. Första bindande orders i detta avtal är 11MSEK.

Bolagets produkter och tjänster inom trådlös kommunikation samt IoT är målet för
samarbetet. H&D Wireless produktportfölj består av moduler, IoT enheter och mjukvara i
världsklass till kunder med fokus på IoT, Industri 4.0 och trådlös multimedia.
Avnet Europe BV distribuerar elektroniska komponenter och lösningar inklusive programvara
för IoT-applikationer. Avnet Inc som är moderbolaget och huvudbolag i koncernen som
omsatte cirka 190 Miljarder SEK i 2021.

Avtalet som bygger på det MoU (Memorandum of Understanding) som meddelats
marknaden den 21 december 2021 och innebär ett djupare samarbete. Båda parter kommer
nu att samarbeta närmare i flera projekt, inklusive gemensam utveckling, kundengagemang,
produktion och logistik. Även viss finansiering i gemensamma projekt kommer att erhållas
från Avnet till bolaget.
Följande område kommer vara fokus för samarbetet och gemensamma aktiviteter:

• Samarbete kring utveckling, produktion och försäljning av bolagets trådlösa
moduler för WiFi/Bluetooth, Ultrawideband och Cellular IoT-moduler
• Ömsesidig marknadsföring och försäljning av bolagets IoT-Sensor-produkter
• Finansiellt och logistiskt stöd till potentiella affärer relaterade till produkter
för slutkunder med högvolym (fulfillment contracts)
• Software Integration Services och kommunikationsstöd mellan Griffin IoT och
IoT Connect Cloud-plattformen.
• Supply Chain-stöd från Avnet Silica till H&D Wireless för förstärkt
produktionsstöd och kassaflöde.

Mer detaljer och data om produkterna och den gemensamma IoT-satsningen kommer i
gemensamma pressreleaser i internationella kanaler över den närmaste tiden.
Avtalsvärdet är drygt 11MSEK i direkta bindande orders och innebär tillsammans med redan
lagda orders under sen-hösten 2021 och våren 2022 till ca 18,5MSEK i bindande orders för
leveranser 2022 och 2023. Vidare så erhålls viss projektfinansiering som kontant utbetalt
förskott direkt efter signering på ca 3MSEK i juni 2022. Det totala värdet av det
samarbetsavtal som nu signerat uppskattas till högre än 300M-500Msek över en period av 5
år enligt estimat i försäljning för bolaget

Pressmeddelande