Back to news archive

Volvo AB beställer utveckling från H&D Wireless

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har för sitt produktområde Dalumverken erhållit en beställning av utveckling och installation av ett materiallagertorn från Volvo Penta i Vara.  Ordervärdet är ca 400 kSEK.

Materiallagertornet behöver kundanpassas för användning i en produktionsstation som styrs av H&D Wireless MES-system Casat 4.0. Hos Volvo så används Casat 4.0 vid tillverkning av båtmotorer hos Volvo Penta i Vara. Användningen av Casat 4.0 ökar hos Volvo Penta och man vill nu koppla det till fler verktyg som i detta fall med ett materiallagertorn.  H&D Wireless produktområde Dalumverken i Dalum kommer utföra ombyggnad och installation.

Casat är ett så kallat MES-system, Manufacturing Execution System. Casat är alltså ett mjukvaruverktyg som används för produktionsberedning samt digitala instruktioner till operatörerna vid tillverkning av företrädesvis mekaniska maskiner med mycket manuella steg eller en kombination av manuella steg och robotar sk. Cobots. Casat är mer än ett MES system genom högre integration mot beredningssystem och verktyg samt bättre spårbarhet av tillverkade enheter.

Värdet av just denna order är ca 400 kSEK och påverkar perioden under första halvåret 2023 kassamässigt positivt.

<Pressmeddelande>

För ytterligare information om detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Pär Bergsten,
VD och koncernchef, H&D Wireless
Växel +46-8-55118460
Email: investors@hd-wireless.se Web: www.hd-wireless.com

Competence image