Back to news archive

Avnet beställer första produktionsorder för ytterligare en ny kund

Avnet beställer första produktionsorder för ytterligare en ny kund
Nasdaq First North Growth Market noterade H&D Wireless AB har erhållit en order från Avnet Europe BV, en ledande global leverantör av teknik för utveckling och tillverkning, vilket är en affärsenhet inom Avnet Inc. (Nasdaq: AVT). Ordern rör den trådlösa modulen SPB228 med ordervärde cirka 300ksek.

Slutkunden är Trixell, som är ett joint-venture mellan Thales, Philips Healthcare och Siemens Healthineers, som var och en är bland de 5 bästa företagen på marknaden för medicinsk bildbehandling i sig. Som #1 global leverantör av digitala detektorer i storformat för allmän radiografi, genomlysning och kardiovaskulär är Trixell en välkänd medlem av den högteknologiska medicinska bildindustrin. Se även pressrelease från 8 maj 2023.

Marknaden för trådlösa moduler beräknas växa till 25 miljarder enheter fram till 2025 enligt ABI Research. Av dessa enheter förväntas 20 miljarder vara kortdistans-IoT-applikationer, enligt en Ericsson Mobility-rapport 2019, med en årlig tillväxttakt på 13 procent. H&D Wireless orderbok för moduler har vuxit med över 600% från 2021 till 2022.

Det totala värdet för H&D Wireless av de projekt som samarbetet med Trixell beräknas leda till uppskattas till högre än 5-7Msek över en period av 5 år enligt ett konservativt estimat i försäljning för bolaget. Den nu erhållna initiala ordern på ca 300kSEK SEK är för produktionsstart hos kunden och beräknas levereras under Q2 2023 och ge ett positivt kassaflöde under perioden.

Pressmeddelande 

#Connectivity #IoT #Wi-Fi #eHealth #medical #Partner #Distribution #Avnet #safety #communication