Back to news archive

Trixell beställer radiocertifierings tjänster av H&D Wireless för global produktlansering för 0,8MSEK

Trixell beställer radiocertifierings tjänster av H&D Wireless för global produktlansering för 0,8MSEK

Nasdaq First North Growth Market noterade H&D Wireless AB har valts av Trixell att säkerställa regulatoriskt godkännande på slutproduktnivå för ett flertal länder däribland radiocertifiering och godkännande för den kinesiska marknaden. Trixell, är den ledande leverantören i världen av digitala röntgendetektorer. Initiala ordervärdet är cirka 800,000 SEK.   

Trixell är ett joint-venture mellan Thales, Philips Healthcare och Siemens Healthcare, som var och e n är bland de 5 bästa företagen på marknaden för medicinsk bildbehandling i sig.

Som #1 global leverantör av digitala detektorer i storformat för allmän radiografi, genomlysning och kardiovaskulär är Trixell en välkänd medlem av den högteknologiska medicinska bildindustrin.

Trixell har utvärderat H&D Wireless produkter och tekniska support sedan 2021 och har efter en lång kvalificeringsprocess valt H&D Wireless som leverantör för några av de nya projekt som sätts i produktion under året och beräknas öka till full volym under 2024.

H&D Wireless produktportfölj består av moduler, IoT enheter och mjukvara i världsklass till kunder med fokus på IoT, Industri 4.0 och trådlös multimedia. Marknaden för trådlösa moduler beräknas växa till 25 miljarder enheter fram till 2025 enligt ABI Research. Av dessa enheter förväntas 20 miljarder vara kortdistans-IoT-applikationer, enligt en Ericsson Mobility-rapport 2019, med en årlig tillväxttakt på 13 procent. H&D Wireless orderbok för IoT växer betydligt snabbare än marknaden och har vuxit med över 300% från 2021 till 2022.

Det totala värdet för H&D Wireless av de projekt som samarbetet med Trixell beräknas leda till uppskattas till högre än 6-10 MSEK över en period av 5 år enligt ett konservativt estimat i försäljning för bolaget. Den nu erhållna ordern på 800,000 SEK är den första av flera om totalt ca 2,5MSEK och rör H&D Wireless design och certifieringstjänster vilket planeras att levereras under Q3-Q4 2023 och ge ett positivt kassaflöde under perioden.

Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 21:35 CET den 10 augusti 2023

<Pressmeddelande>

Läs mer om“H&D Wireless product Qualification and certification services”