Back to news archive

Status i Avnet-samarbetet redan över 190MSEK i bekräftat kontraktsvärde

Nasdaq First North Growth Market noterade H&D Wireless AB kan, efter att ha summerat första året samarbete med bolagets största partner Avnet-Silica, konstatera att avtalet redan genererat över 190MSEK i bekräftade orders och kundprojekt. Avnet-Silica, är en ledande global leverantör av teknik för utveckling och tillverkning, vilket är en affärsenhet inom Avnet Inc. (Nasdaq: AVT). 

Inte många av våra aktieägare känner till Avnet, men de är en av de största i världen på distribution av elektronikkomponenter och omsatte ca 290 miljarder SEK 2022. (ja miljarder, inte miljoner som undertecknad sa i videon hos Carlsquare)

De har, liksom många andra, ambitionen att gå från att bara sälja hårdvara till att också erbjuda mjukvara som tjänster som kan ge återkommande månatliga intäkter.

Därför så är det också ett av de områden som Avnet vill samarbeta med HDW om, dvs vår mjukvara och tjänster för SaaS.

Samarbetet rör därför följande områden:

A – Distribution av elektronikkomponenter, dvs marknadsföring och försäljning av HDWs radiomoduler. Typisk marginal i medel är 40%

B – Distribution av HDW IoT hårdvara, Raven IoT enhet – Box827 med eller utan HDWs Griffin IoT mjukvara. Typisk marginal 40%

C – Marknadsföring av HDWs övriga SaaS-mjukvaror som GEPS och Casat mot större industribolag för att få merförsäljning av hårdvara och månatlig intäkt genom HDW sw tjänster till kunderna. Typisk marginal 60-70%.

D – Marknadsföring av HDW utvecklings- och kundanpassning tjänster för IoT och radiomoduler. Det vill säga, att vi får betalt för varje ingenjörstimme med en marginal på ca 50%

Status i respektive av dessa områden kan summeras till:

A- Avnet har gjort 66 stycken Design Registrations, DR, dvs kunder som bekräftat till Avnet att de valt HDW som leverantör till ett specifikt projekt med en radiomodul.  Det potentiella kontraktsvärdet av alla dessa uppgår just nu till ca 120MSEK. Avnet har dessutom under denna tid, 2022-2023, beställt produkter till ett värde av ca 19MSEK

B – Avnet har också gjort DR av tre större kunder för Raven IoT Box827, till ett TCV av ca 50Msek. Det ena är ett bolag som just nu testar med HDW nya IoT lösning för Smart City speciellt VA-system övervakning, vilket är en helt ny marknad för HDW där vi bidrar till hushålla med kritiska resurser som vatten i våra städer och samtidigt minskar kostnaderna för staden och skattebetalarna.

C-  En av dessa har valt GEPS till ett projekt i Italien (ordervärde 40Msek) och är ett större internationellt bolag med leveranser över hela världen. Detta bygger att bolagets utveckling och samarbete med Volvo Cars för logistiklösning av dyra produkter och material mellan olika fabriker i olika länder.

D – Redan i 2020 fick bolaget beställningar på uppdragsutveckling för runt 6Msek genom Avnet och i år har fler och fler projekt dykt upp där HDW efterfrågas för kundanpassningar och certificeringar för både nya marknader och nya användarfall, som tex Healthcare, där bla Trixell genom Avnet beställt certificeringar för 0,8Msek vilket uppskattas öka till totalt 2Msek bara för certificering.

Det totala värdet av det samarbetsavtal som signerats i 2022 uppskattades då till högre än 300M-500Msek över en period av 5 år enligt estimat i försäljning för bolaget.

En summering är, att redan efter 1 år av effektivt samarbete har Avnet bidragit med konkreta orders på 24MSEK samt över 70 kunder som valt HDW till ett projekt med ett potentiellt kontraktsvärde på ca 170MSEK, dvs sammanlagt ett värde på över 190 MSEK.

“Inte dåligt i en marknad som definieras som lågkonjunktur, skenande inflation och en iskall börsmarknad. Så vill ni hjälpa oss att sätta alla dom här kundernas produkter och projekt i full produktion, vänligen hjälp till att finansiera genom att delta i emissionen.

Uppsidan är enorm. ” – säger bolagets grundare och VD Pär Bergsten

Pressmeddelande 

Kista, 2023-08-25